Anna Dańko – Roesler

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, wybrana na tę funkcję po raz pierwszy w 2004 roku. 
Notariusz z 25-letnim doświadczeniem zawodowym, wizytator Izby Notarialnej w Warszawie od 2015 roku. 

Od 1985 roku pełniła funkcję Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, a następnie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. 

Była wieloletnim Członkiem Zarządu Głównego i Rady Programowo - Naukowej Zrzeszenia Prawników Polskich oraz organizatorem Ogólnopolskich Dni Prawniczych w Krakowie w 1996 r.