prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz prawa nowych technologii. Redaktor naczelny kwartalnika naukowego Prawo Mediów Elektronicznych. Inicjator wielu projektów informatyzujących postepowanie cywilne i karne. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego poprzednich kadencji.