prof. UKSW dr hab. Jadwiga Pazdan

prof. UKSW - Kierownik Katedry - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbyła aplikację sądową oraz adwokacką, a od 1987r. prowadzi praktykę adwokacką. Specjalizuje się w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego. Odbyła dłuższe staże naukowe w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu oraz w Alberts-Ludwigs-Universität we Freiburgu. Posługuje się językiem niemieckim, francuskim oraz angielskim. Pełni funkcję arbitra i jest wpisana na listę arbitrów i mediatorów Sądu Polubownego przez KPP Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Orzekała w kliku sprawach arbitrażowych, występowała też jako mediator. Prowadzi badania naukowe z zakresu prawa cywilnego, arbitrażu handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego.