„I co ja będę z tego miał, że mnie Pan szybko pozwie?” - czyli jak przekonać partnera biznesowego do sądu Ultima Ratio

 

Zacznij od najważniejszego: klauzula arbitrażowa nie leży jedynie w Twoim interesie! Równie dobrze to Twój klient może pozwać Twoją firmę - na przykład z tytułu reklamacji towaru, o zwrot pieniędzy albo o odszkodowanie. W sądach powszechnych jest przecież cała masa takich spraw. Jeżeli Twój klient zechce wystąpić z takimi roszczeniami - również i on będzie mógł liczyć na szybkie, tanie i wygodne postępowanie online.

Następnie zwróć uwagę klienta na fakt, że jeżeli sprawę miałyby rozpoznawać sądy powszechne, to prawo procesowe wcale nie będzie traktować klienta tak samo jak Ciebie, jeżeli chodzi o ciężar dowodu!

Twoje roszczenie wynika bowiem najczęściej z umowy, zamówienia, faktury VAT czy dokumentu WZ. Nie będziesz miał więc większych problemów z jego udowodnieniem. Tymczasem Twój klient będzie musiał udowodnić, dlaczego nie jest zadowolony z jakości dostarczonego towaru czy usługi, czemu uważa, że dostawa ma braki ilościowe albo dlaczego zamówienie nie zostało wykonane zgodnie z umową. W sądach powszechnych takie postępowanie długo trwa i jest bardzo żmudne - trzeba pokazać sądowi fotografie, słuchać świadków a w bardziej skomplikowanych przypadkach wnosić o biegłych sądowych.

Tymczasem w Ultima Ratio strony mają w miarę równe szanse, bo postępowanie toczy się jedynie online i klient może prowadzić dowód ze wszystkiego, co daje się zapisać w postaci pliku komputerowego. Zamiast niewyraźnych zdjęć, świadków i biegłych, może więc nakręcić film obrazujący w najdrobniejszych detalach na czym polega wada zamówionego towaru czy wyświadczonej usługi. Może przed kamerą opowiedzieć o swoich pretensjach i zarzutach a nawet poprosić o wypowiedź swoich pracowników czy dostawców. Dzięki Ultima Ratio sprawa z relatywnie trudnej i czasochłonnej zrobi się prostsza, a postępowanie - niedrogie!

Przełam wątpliwości klienta mówiąc mu, że w Polsce istnieje obecnie około 50 sądów arbitrażowych. Ich funkcjonowanie jest uregulowane przepisami KPC a wyroki mają moc wyroków sądów państwowych po nadaniu im klauzuli wykonalności (art. 1212 KPC). Można je zatem oddać do komornika, tak jak wyroki „normalnego” sądu. Ultima Ratio działa przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej - szanowanej instytucji skupiającej polskich notariuszy i wydającej czasopismo „Rejent”. Rada Sądu skupia najlepszą kadrę profesorską prawa cywilnego w Polsce, a Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w Warszawie podjęło się realizować dla Ultima Ratio opinie biegłych sądowych w 10 dni od daty zlecenia! Co więcej, Minister Cyfryzacji przyłączył Ultima Ratio do Węzła Krajowego jako podmiotu świadczącego usługi publiczne, by umożliwić stronom rejestrację i logowanie z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, w pełni poświadczając ich tożsamość w Internecie.