Jak zmieni się arbitraż, gdy pozwany również wyłoży opłatę

Jak zmieni się arbitraż, gdy pozwany również wyłoży opłatę

Gdy pytamy o sądy powszechne w Polsce, przedsiębiorcy są z reguły rozczarowani i bezradni. Często składają pozwy o zapłatę zaległych faktur w nadziei na szybkie odzyskanie należności. Sądy, średnio po 3,5 miesiąca, wydają nakaz zapłaty, ale prawo pozwala dłużnikom wnieść darmowy sprzeciw. Wystarcza to, by nakaz zapłaty stracił moc, a sprawa trafiła do postępowania zwykłego. Tam będzie rozpoznawana przez kolejne 13 miesięcy. W rezultacie firmy uważają, że dłużnicy mogą przeciągać sprawy w nieskończoność i nie zwracać długów, bo to ich nic nie kosztuje. „W naszym Sądzie jest inaczej” – spieszymy z odpowiedzią.

 

W Ultima Ratio opłatę uiszcza się zarówno od pozwu, jak i od odpowiedzi na pozew.

W ten sposób chcemy zapewnić sprawne i wolne od przewlekłości postępowanie. W końcu postawiliśmy sobie za cel wydanie wyroku w terminie 3 tygodnie od dnia wniesienia pozwu. W naszych założeniach pozwani będą wnosić odpowiedzi jedynie w tych sprawach, w których rzeczywiście wierzą w siłę swoich argumentów. Gdy wygrają, otrzymają zwrot wszystkich poniesionych kosztów. Gdyby zaś mieli bronić się w sprawach z góry przegranych po to tylko, by zyskać na czasie, to konieczność zapłacenia opłaty za taką obronę skutecznie ich do tego zniechęci. Już w starożytnym Rzymie obydwie strony procesu cywilnego musiały złożyć w świątyni odpowiednie sumy pieniężne (tzw. „sacramentum”) by sąd rozpoznał ich spór. W dzisiejszych czasach reguła ta jest dość powszechnie przyjęta w światowym arbitrażu.

Dlaczego? Otóż w krajach o ugruntowanej kulturze arbitrażowej wielu przedsiębiorców ma złe doświadczenia z sądami polubownymi, w których całe wynagrodzenie wszystkich arbitrów pokrywane jest z opłaty wnoszonej przez ich przeciwnika.
W Ultima Ratio i taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Arbiter jest losowany a nie wybierany, zaś koszty postępowania – w relatywnie niewielkiej wysokości – pokrywają obydwie strony sporu. Nie ma zatem żadnego powodu, aby któraś z nich czuła się u nas niekomfortowo czy nieswojo. To przecież jej postępowanie, jej sprawa.

Wyrok wydaje zaś notariusz, a więc reprezentant zawodu od lat cieszącego się najwyższym stopniem zaufania publicznego spośród zawodów prawniczych.

Artykuły

Telefon czy połączenie wideo? Krótko o świadkach w sądzie elektronicznym
poniedziałek, 25 marca 2019

Telefon czy połączenie wideo? Krótko o świadkach w sądzie elektronicznym

Jeżeli wniosłeś pozew o zapłatę faktury, a sprawa trwa długo, jest prawie pewne, że powodem jest konieczność powołania jakichś świadków. (...)
Jak zmieni się arbitraż, gdy pozwany również wyłoży opłatę
poniedziałek, 11 marca 2019

Jak zmieni się arbitraż, gdy pozwany również wyłoży opłatę

Gdy pytamy o sądy powszechne w Polsce, przedsiębiorcy są z reguły rozczarowani i bezradni. Często składają pozwy o zapłatę zaległych (...)
Krótko o wiarygodności, czyli dlaczego notariusze to doskonali arbitrzy
poniedziałek, 25 lutego 2019

Krótko o wiarygodności, czyli dlaczego notariusze to doskonali arbitrzy

Wiarygodność to najważniejsza cecha każdego sądu arbitrażowego. W Ultima Ratio budujemy ją m.in. na zawodzie notariusza jako arbitra wydającego wyroki. (...)