prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Prawa Cywilnego UJ. W latach 2008 – 2016 prodziekan, od 2016 – dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości w latach 2006 – 2015 (zastępca przewodniczącego w latach 2011 – 2015). Ekspert Komisji Europejskiej ds. europejskiego prawa umów (2010-2011), członek grupy badawczej ds. europejskiego prawa prywatnego (Aquis-Group) w latach 2005 – 2010. Specjalizuje się w prawie zobowiązań, prawie rzeczowym, prawie konsumenckim, prawie bankowym, prawie mieszkaniowym, międzynarodowym postępowaniu cywilnym i europejskim prawie prywatnym.