\
Magdalena Marzec

Magdalena Marzec arbiter

"Notariusz w Goleniowie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Szczecińskim oraz na Uniwersytecie w Rostocku (Niemcy). Odbyła aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Szczecinie zakończoną egzaminem notarialnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach notarialnych oraz adwokackich. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim."