\
Marcin Gregorczyk

Marcin Gregorczyk arbiter

Notariusz od 2004 roku. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Odbył aplikację i asesurę notarialną. Do kręgu zainteresowań prawniczych należy dziedzina szeroko rozumianego prawa cywilnego z zakresu obrotu nieruchomościami oraz prawa spółek handlowych, z którego od wielu lat prowadzi zajęcia na aplikacji notarialnej.