Michał Iżykowski

Michał Iżykowski arbiter

Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem w 1975 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1977-1981 pracował jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Cywilnego UAM. Odbył aplikację sądową zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego z wynikiem bardzo dobrym. Po uzyskaniu doktoratu w roku 1980 odbył aplikację adwokacką i zdał egzamin adwokacki. Wykonywał zawód adwokata przez 10 lat. W roku 1993 rozpoczął wykonywanie zawodu notariusza. Uczestniczył w pracach samorządu notarialnego: był członkiem Rady Izby Notarialnej, członkiem Komisji Rewizyjnej, przewodniczył Sądowi Dyscyplinarnemu. Autor blisko 30 opracowań naukowych, prowadził zajęcia na studium podyplomowym UAM oraz w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.