EWELINA POSŁAJKO

EWELINA POSŁAJKO Adwokat

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie i studia doktoranckie. W Niemczech odbyła studia podyplomowe z zakresu nauk prawnych. Posiada bogatą praktykę w zakresie zawierania umów w obrocie gospodarczym, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, odzyskiwania wierzytelności oraz postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli. Jest zręcznym negocjatorem. W ramach prowadzonej kancelarii świadczy kompleksową obsługę prawną biznesu, w tym przede wszystkim na rzecz podmiotów z branży reklamowej, wydawniczej, IT, turystycznej oraz transportowej. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Posiada doświadczenie w rozwiązywaniu spraw o charakterze transgranicznym.