Szanowni Kandydaci

 

W związku z dużym zainteresowaniem pełnieniem funkcji arbitrów w Ultima Ratio, uprzejmie proszę notariuszy i emerytowanych notariuszy zainteresowanych pełnieniem tej funkcji o przesyłanie swoich danych kontaktowych e-mailem na adres: snrp@rejent.com.pl. Po podjęciu decyzji o dodatkowych naborach na stanowisko arbitra, poinformujemy zainteresowane osoby o terminach szkoleń i procedurze naboru. 

notariusz Paweł Orłowski
Prezes ULTIMA RATIO

Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego
przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie