Ultima RATIO.
Ostateczny wyrok. Nawet w 3 tygodnie

"Ultima RATIO” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie to elektroniczny sąd arbitrażowy do rozpoznawania przede wszystkim spraw opartych na fakturach i dokumentach, w którym arbitrami są notariusze, całość postępowania prowadzona jest elektronicznie, sprawy kończą się ostatecznym wyrokiem w ciągu około 3 tygodni i są prowadzone bez fizycznego udziału stron.

Oblicz opłatę od pozwu Jak sporządzić zapis ?

Ostateczny wyrok. Nawet w 3 tygodnie

Poznaj 10 zasad, dzięki którym Ultima Ratio działa tak sprawnie

  1 / 10
  Postępowanie wyłącznie w serwisie internetowym Sądu
  Postępowanie wyłącznie w serwisie internetowym Sądu
  • arbiter może prowadzić sprawy w dogodnych dla siebie miejscach, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
  • brak dojazdów do sądu
  • brak rozpraw
  • doręczenia w systemie - brak zwrotek i listów poleconych
  • brak kolizji z innymi obowiązkami arbitra
  2 / 10
  Technologia IT wspiera pracę arbitrów
  Technologia IT wspiera pracę arbitrów
  • arbiter wydaje orzeczenie wybierając jego rodzaj oraz - jeżeli trzeba - podając jego motywy
  • system automatycznie przygotowuje gotowy projekt orzeczenia i przedstawia go arbitrowi do zatwierdzenia 
  • wiele rodzajów orzeczeń gotowych w mniej niż minutę
  • orzeczenia natychmiast publikowane na profilu sprawy
  • ograniczenie możliwości pomyłek arbitra
  • dzięki integracji z REGON i KRS, w orzeczeniach zawsze aktualne dane stron
  3 / 10
  Wymagamy od stron 3-dniowej reakcji, ponieważ:
  Wymagamy od stron 3-dniowej reakcji, ponieważ:
  • strony mogą prowadzić sprawy w dowolnym miejscu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
  • pozwy i pisma w specjalnych kreatorach
  • stanowiska w prostych kwestiach gotowe w mniej niż minutę
  • brak potrzeby formatowania, składania, drukowania i wysyłania pism
  • stanowiska natychmiast publikowane na profilu sprawy
  • aplikacja mobilna do przeglądania materiałów, pisania pism oraz przedstawiania dowodów
  • czat sprawy do szybkiej i łatwej komunikacji
  4 / 10
  Regulamin zapobiega przewlekaniu sprawy
  Regulamin zapobiega przewlekaniu sprawy
  • opłata arbitrażowa również od odpowiedzi na pozew
  • doręczenia pozwów pocztą elektroniczną
  • równoległe doręczenia pozwów listem poleconym - dla bezpieczeństwa
  • własna fikcja doręczeń: za doręczoną uważamy przesyłkę nadaną na adres pozwanego wskazany w KRS lub CEiDG - z marginesem trzech dni na obrót pocztowy
  • sprawy rozpoznawane przez Sąd jednoosobowo
  • arbiter do sprawy losowany przez system
  5 / 10
  Dowody przeprowadzamy „od ręki”
  Dowody przeprowadzamy „od ręki”
  • dowody natychmiast widoczne na profilu sprawy
  • system informuje arbitra i strony o nowych dowodach i stanowiskach
  • materiał dostępny również w aplikacji mobilnej (iOS, Android)
  • przesłuchania świadków w drodze telekonferencji
  • telekonferencje nagrywane i umieszczane na profilu sprawy
  6 / 10
  Sprawy od razu jasne dzięki multimedialnym dowodom
  Sprawy od razu jasne dzięki multimedialnym dowodom
  • dowody wyłącznie w wersji elektronicznej
  • koniec bezproduktywnych rozpraw, na których świadkowie zeznają, że: „białe jest czarne a czarne jest białe”
  • filmy wideo, nagrania audio czy zdjęcia mówią więcej, niż tysiące słów 
  • spory z transakcji w sieci rozwiązywane w sieci
  7 / 10
  Czat sprawy upraszcza komunikację
  Czat sprawy upraszcza komunikację
  • wygodny czat do kontaktu arbitra i stron
  • brak potrzeby pisania i doręczania zarządzeń
  • brak potrzeby wydawania i doręczania postanowień dowodowych
  • korespondencja na czacie jawna i od razu widoczna dla stron
  8 / 10
  Opinie biegłych sądowych w 10 dni
  Opinie biegłych sądowych w 10 dni
  • umowa z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w Warszawie
  • opinie biegłych sądowych z 5 najpopularniejszych specjalności gotowe w 10 dni od daty zlecenia
  • specjalności: rachunkowość, grafologia, informatyka, technika samochodowa, szacowanie wartości ruchomości, szacowanie wartości nieruchomości
  • opinie biegłych również w formie multimedialnej
  9 / 10
  Potencjał do załatwiania dużej ilości spraw
  Potencjał do załatwiania dużej ilości spraw
  • duże zainteresowanie środowiska notarialnego pełnieniem funkcji arbitra
  • 3,5 tysiąca notariuszy przy 10,5 tysiąca wszystkich sędziów sądów powszechnych w Polsce
  • porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji
  • dzięki podłączeniu Ultima Ratio do Węzła Krajowego, potwierdzanie tożsamości stron i pełnomocników w systemie Sądu poprzez Profil Zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny i e-dowód
  10 / 10
  Sądownictwo przyszłości
  Sądownictwo przyszłości
  • projekt uzasadnień w kwestiach formalnych będą przygotowywane automatycznie
  • materiały spraw będą analizowane w trybie ciągłym przez mechanizmy sztucznej inteligencji
  • system automatycznie wskaże arbitrowi te poglądy Sądu Najwyższego, które mogą mogły mieć w niej zastosowanie
  • pełna informacja o przebiegu i wyniku podobnych spraw
  • dostęp do argumentów użytych przez innych arbitrów w podobnych sprawach

Najważniejsze korzyści

Ultima Ratio zobacz jakie to proste

Krok 1

Standardowy zapis na Ultima Ratio brzmi: "Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez "Ultima Ratio" Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania".

Zapis taki umieść w zawieranej w Klientem umowie jako jedno z jej postanowień - najczęściej zamieszcza się go w postanowieniach końcowych.

Jeżeli nie podpisujesz z Klientami pisemnych umów, a transakcji dokonujesz w drodze ofert i zamówień mailowych, zapis arbitrażowy możesz zamieścić w ogólnych warunkach sprzedaży na swojej stronie internetowej. Kliknij poniżej by poznać szczegóły.

Jak sporządzić zapis   Jak przekonać Klienta

Krok 2

W razie sporu, zamiast do sądu powszechnego, pozew składasz w serwisie elektronicznym Ultima Ratio. Wypełniasz prosty formularz, dołączasz dowody, opłacasz i gotowe! My automatycznie doręczamy pozew pozwanemu na wskazany adres e-mail oraz - dla pewności - wysyłamy go również listem poleconym. W tej samej chwili system losuje arbitra a pozwany może wnieść odpowiedź na pozew. W Ultima Ratio odpowiedź na pozew podlega opłacie arbitrażowej w takiej samej wysokości jak pozew.

Krok 3

Kiedy Sąd Polubowny wyda korzystny dla Ciebie wyrok, w tej samej chwili zobaczysz go w systemie oraz otrzymasz go pocztą. Składasz wtedy do sądu apelacyjnego wniosek o klauzulę wykonalności. Procedura taka dotyczy również wyroków sądów państwowych. Klauzulę wykonalności nadaje sąd na posiedzeniu niejawnym i może oddalić wniosek jedynie w przypadku rażącego naruszenia prawa. Po otrzymaniu wyroku z klauzulą wykonalności, sprawę możesz oddać do komornika.

Władze Sądu Polubownego

Zobacz pełną strukturę

Zarejestrowani Prawnicy Ultima RATIO.

Radcy prawni i adwokaci mogą przy rejestracji skorzystać z opcji umieszczenia na Liście Zarejestrowanych Prawników Ultima Ratio. Dzięki temu ich BIO oraz dane do kontaktu zostają umieszczone na naszej stronie internetowej, a Ty możesz zwrócić się do nich gdybyś potrzebował pomocy prawnej w sprawie przed naszym Sądem. Jeżeli jesteś adwokatem lub radcą prawnym, możesz być zarejestrowany w systemie Ultima Ratio i na normalnych zasadach reprezentować swoich klientów bez umieszczania Twoich danych na stronie naszego Sądu. Za umieszczenie na Liście Zarejestrowanych Prawników Ultima Ratio nie pobieramy wynagrodzenia. Najważniejsze jest to, by strony miały jak najszerszą możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej

Znajdź prawnika Jak trafić na listę?
UR

Artykuły

Arbitraż to nie mediacja, jego skutek może Cię zaskoczyć. Prof. Jacek Gołaczyński wyjaśnia, na czym polega różnica
czwartek, 21 maja 2020

Arbitraż to nie mediacja, jego skutek może Cię zaskoczyć. Prof. Jacek Gołaczyński wyjaśnia, na czym polega różnica

Na podstawie licznych rozmów z przedsiębiorcami, a także z prawnikami, którzy przekazują nam obawy swoich klientów, dochodzimy do wniosku, że (...)
Ostateczny wyrok w 3 tygodnie… Uważasz, że to zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Lepiej zobacz ten raport
poniedziałek, 4 maja 2020

Ostateczny wyrok w 3 tygodnie… Uważasz, że to zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Lepiej zobacz ten raport

Czy zdawałeś sobie sprawę, że wyroki sądów arbitrażowych mają taką samą moc prawną, jak wyroki sądów państwowych? Zgodnie z art. (...)
Dłużnicy nie płacą a sądy zamknięte? Nie siedź z założonymi rękami! E-arbitraż - 5 powodów, dla których powinieneś z niego korzystać
wtorek, 14 kwietnia 2020

Dłużnicy nie płacą a sądy zamknięte? Nie siedź z założonymi rękami! E-arbitraż - 5 powodów, dla których powinieneś z niego korzystać

Ponieważ w ostatnim czasie zainteresowanie Ultima Ratio gwałtownie wzrosło (w marcu naszą stronę odwiedziło prawie 10 tyś. osób, a przed (...)
Partnerzy
Profil Zaufany

Profil Zaufany

dzięki integracji z Węzłem Krajowym użytkownicy Ultima Ratio mogą uwierzytelniać swoją tożsamość za pomocą Profilu Zaufanego, Podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodu osobistego

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji

dzięki integracji z Węzłem Krajowym użytkownicy Ultima Ratio mogą uwierzytelniać swoją tożsamość za pomocą Profilu Zaufanego, Podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodu osobistego

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

koordynacja zespołu biegłych sądowych, opinie z zakresu rachunkowości, grafologii, techniki samochodowej, szacowania wartości nieruchomości i ruchomości oraz informatyki są wykonywane w terminie 10 dni od daty zlecenia i prezentowane w systemie Ultima Ratio

TPay
Causa Finita S.A.

Causa Finita S.A.

spółka pełniąca funkcję operatora Ultima Ratio, odpowiedzialna za kwestie organizacyjne, administracyjne, zarządzania i biznesowe

Zeto Rzeszów

Zeto Rzeszów

producent oprogramowania Ultima Ratio oraz aplikacji mobilnej sądu

Umownik