Ultima RATIO.
Świat Zręcznego Arbitrażu

"Ultima RATIO” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie to elektroniczny sąd arbitrażowy do rozpoznawania przede wszystkim spraw opartych na fakturach i dokumentach, w którym arbitrami są notariusze, całość postępowania prowadzona jest elektronicznie, sprawy kończą się ostatecznym wyrokiem w ciągu około 3 tygodni i są prowadzone bez fizycznego udziału stron.

Oblicz opłatę od pozwu Zobacz projekt zapisu

Najważniejsze korzyści

Ultima Ratio zobacz jakie to proste

Krok 1

Kiedy zawierasz umowy ze swoimi kontrahentami, sformułuj postanowienie:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez „Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania”.

Pamiętaj, by przy uzupełnianiu danych stron umowy wpisywać także adresy e-mail dla doręczeń. Jeżeli tego nie zrobisz, trudno - i tak każdy pozew dla bezpieczeństwa wysyłamy również listem poleconym. Niemniej, może to o kilka dni przedłużyć postępowanie.

Krok 2

W razie sporu, zamiast do sądu powszechnego, pozew składasz w serwisie elektronicznym Ultima Ratio. Wypełniasz prosty formularz, dołączasz dowody, opłacasz i gotowe! My automatycznie doręczamy pozew pozwanemu na wskazany adres e-mail oraz - dla pewności - wysyłamy go również listem poleconym. W tej samej chwili system losuje arbitra a pozwany może wnieść odpowiedź na pozew. W Ultima Ratio odpowiedź na pozew podlega opłacie arbitrażowej w takiej samej wysokości jak pozew.

Krok 3

Kiedy Sąd Polubowny wyda korzystny dla Ciebie wyrok, w tej samej chwili zobaczysz go w systemie oraz otrzymasz go pocztą. Składasz wtedy do sądu apelacyjnego wniosek o klauzulę wykonalności. Procedura taka dotyczy również wyroków sądów państwowych. Klauzulę wykonalności nadaje sąd na posiedzeniu niejawnym i może oddalić wniosek jedynie w przypadku rażącego naruszenia prawa. Po otrzymaniu wyroku z klauzulą wykonalności, sprawę możesz oddać do komornika.

Zobacz wideo

Władze Sądu Polubownego

Zobacz pełną strukturę

Zarejestrowani Prawnicy Ultima RATIO.

Radcy prawni i adwokaci mogą przy rejestracji skorzystać z opcji umieszczenia na Liście Zarejestrowanych Prawników Ultima Ratio. Dzięki temu ich BIO oraz dane do kontaktu zostają umieszczone na naszej stronie internetowej, a Ty możesz zwrócić się do nich gdybyś potrzebował pomocy prawnej w sprawie przed naszym Sądem. Jeżeli jesteś adwokatem lub radcą prawnym, możesz być zarejestrowany w systemie Ultima Ratio i na normalnych zasadach reprezentować swoich klientów bez umieszczania Twoich danych na stronie naszego Sądu. Za umieszczenie na Liście Zarejestrowanych Prawników Ultima Ratio nie pobieramy wynagrodzenia. Najważniejsze jest to, by strony miały jak najszerszą możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej

Znajdź prawnika Jak trafić na listę?
UR

Artykuły

Ultima Ratio wydał pierwszy, historyczny wyrok! Sprawa trwała tylko 8 dni. To możliwe? Zobacz case study
piątek, 26 lipca 2019

Ultima Ratio wydał pierwszy, historyczny wyrok! Sprawa trwała tylko 8 dni. To możliwe? Zobacz case study

W dniu 25 lipca 2019 r., a więc po zaledwie 8 dniach trwania postępowania, Pani Rejent Tamara Żurakowska, arbiter Ultima (...)
Więcej rozpraw po nowelizacji KPC. Jak sądy gospodarcze oddają pole elektronicznemu arbitrażowi
piątek, 19 lipca 2019

Więcej rozpraw po nowelizacji KPC. Jak sądy gospodarcze oddają pole elektronicznemu arbitrażowi

Pamiętacie pełną napięcia scenę z filmu „Erin Brockovich”? Tę, gdy na rozprawie wstępnej sędzia uznał, że pozew przeciwko Pacific Gas (...)
Nowe zasady doręczeń w KPC. Paraliż sądów powszechnych czy szansa dla elektronicznego arbitrażu
środa, 10 lipca 2019

Nowe zasady doręczeń w KPC. Paraliż sądów powszechnych czy szansa dla elektronicznego arbitrażu

Niektórzy z Was pamiętają pewnie postać Protazego z „Pana Tadeusza”. Protazy był woźnym sądowym, a do jego zadań należało między (...)
Partnerzy
Profil Zaufany

Profil Zaufany

dzięki integracji z Węzłem Krajowym użytkownicy Ultima Ratio mogą uwierzytelniać swoją tożsamość za pomocą Profilu Zaufanego, Podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodu osobistego

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji

dzięki integracji z Węzłem Krajowym użytkownicy Ultima Ratio mogą uwierzytelniać swoją tożsamość za pomocą Profilu Zaufanego, Podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodu osobistego

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

koordynacja zespołu biegłych sądowych, opinie z zakresu rachunkowości, grafologii, techniki samochodowej, szacowania wartości nieruchomości i ruchomości oraz informatyki są wykonywane w terminie 10 dni od daty zlecenia i prezentowane w systemie Ultima Ratio

TPay
Causa Finita S.A.

Causa Finita S.A.

spółka pełniąca funkcję operatora Ultima Ratio, odpowiedzialna za kwestie organizacyjne, administracyjne, zarządzania i biznesowe

Zeto Rzeszów

Zeto Rzeszów

producent oprogramowania Ultima Ratio oraz aplikacji mobilnej sądu