Ultima RATIO.
Ostateczny wyrok. Nawet w 3 tygodnie

"Ultima RATIO” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie to elektroniczny sąd arbitrażowy do rozpoznawania przede wszystkim spraw opartych na fakturach i dokumentach, w którym arbitrami są notariusze, całość postępowania prowadzona jest elektronicznie, sprawy kończą się ostatecznym wyrokiem w ciągu około 3 tygodni i są prowadzone bez fizycznego udziału stron.

Oblicz opłatę od pozwu Jak sporządzić zapis ?

Ostateczny wyrok. Nawet w 3 tygodnie

Poznaj 10 zasad, dzięki którym Ultima Ratio działa tak sprawnie

  1 / 10
  Postępowanie wyłącznie w serwisie internetowym Sądu
  Postępowanie wyłącznie w serwisie internetowym Sądu
  • arbiter może prowadzić sprawy w dogodnych dla siebie miejscach, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
  • brak dojazdów do sądu
  • brak rozpraw
  • doręczenia w systemie - brak zwrotek i listów poleconych
  • brak kolizji z innymi obowiązkami arbitra
  2 / 10
  Technologia IT wspiera pracę arbitrów
  Technologia IT wspiera pracę arbitrów
  • arbiter wydaje orzeczenie wybierając jego rodzaj oraz - jeżeli trzeba - podając jego motywy
  • system automatycznie przygotowuje gotowy projekt orzeczenia i przedstawia go arbitrowi do zatwierdzenia 
  • wiele rodzajów orzeczeń gotowych w mniej niż minutę
  • orzeczenia natychmiast publikowane na profilu sprawy
  • ograniczenie możliwości pomyłek arbitra
  • dzięki integracji z REGON i KRS, w orzeczeniach zawsze aktualne dane stron
  3 / 10
  Wymagamy od stron 3-dniowej reakcji, ponieważ:
  Wymagamy od stron 3-dniowej reakcji, ponieważ:
  • strony mogą prowadzić sprawy w dowolnym miejscu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
  • pozwy i pisma w specjalnych kreatorach
  • stanowiska w prostych kwestiach gotowe w mniej niż minutę
  • brak potrzeby formatowania, składania, drukowania i wysyłania pism
  • stanowiska natychmiast publikowane na profilu sprawy
  • aplikacja mobilna do przeglądania materiałów, pisania pism oraz przedstawiania dowodów
  • czat sprawy do szybkiej i łatwej komunikacji
  4 / 10
  Regulamin zapobiega przewlekaniu sprawy
  Regulamin zapobiega przewlekaniu sprawy
  • opłata arbitrażowa również od odpowiedzi na pozew (nie dotyczy konsumentów)
  • doręczenia pozwów pocztą elektroniczną
  • równoległe doręczenia pozwów listem poleconym - dla bezpieczeństwa
  • własna fikcja doręczeń: za doręczoną uważamy przesyłkę nadaną na adres pozwanego wskazany w KRS lub CEiDG - z marginesem trzech dni na obrót pocztowy
  • sprawy rozpoznawane przez Sąd jednoosobowo
  • arbiter do sprawy losowany przez system
  5 / 10
  Dowody przeprowadzamy „od ręki”
  Dowody przeprowadzamy „od ręki”
  • dowody natychmiast widoczne na profilu sprawy
  • system informuje arbitra i strony o nowych dowodach i stanowiskach
  • materiał dostępny również w aplikacji mobilnej (iOS, Android)
  • przesłuchania świadków w drodze telekonferencji
  • telekonferencje nagrywane i umieszczane na profilu sprawy
  6 / 10
  Sprawy od razu jasne dzięki multimedialnym dowodom
  Sprawy od razu jasne dzięki multimedialnym dowodom
  • dowody wyłącznie w wersji elektronicznej
  • koniec bezproduktywnych rozpraw, na których świadkowie zeznają, że: „białe jest czarne a czarne jest białe”
  • filmy wideo, nagrania audio czy zdjęcia mówią więcej, niż tysiące słów 
  • spory z transakcji w sieci rozwiązywane w sieci
  7 / 10
  Czat sprawy upraszcza komunikację
  Czat sprawy upraszcza komunikację
  • wygodny czat do kontaktu arbitra i stron
  • brak potrzeby pisania i doręczania zarządzeń
  • brak potrzeby wydawania i doręczania postanowień dowodowych
  • korespondencja na czacie jawna i od razu widoczna dla stron
  8 / 10
  Opinie biegłych sądowych w 10 dni
  Opinie biegłych sądowych w 10 dni
  • umowa z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w Warszawie
  • opinie biegłych sądowych z 5 najpopularniejszych specjalności gotowe w 10 dni od daty zlecenia
  • specjalności: rachunkowość, grafologia, informatyka, technika samochodowa, szacowanie wartości ruchomości, szacowanie wartości nieruchomości
  • opinie biegłych również w formie multimedialnej
  9 / 10
  Potencjał do załatwiania dużej ilości spraw
  Potencjał do załatwiania dużej ilości spraw
  • duże zainteresowanie środowiska notarialnego pełnieniem funkcji arbitra
  • 3,5 tysiąca notariuszy przy 10,5 tysiąca wszystkich sędziów sądów powszechnych w Polsce
  • porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji
  • dzięki podłączeniu Ultima Ratio do Węzła Krajowego, potwierdzanie tożsamości stron i pełnomocników w systemie Sądu poprzez Profil Zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny i e-dowód
  • wpis na listę podmiotów uprawnionych do rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzoną przez UOKiK
  10 / 10
  Sądownictwo przyszłości
  Sądownictwo przyszłości
  • projekt uzasadnień w kwestiach formalnych będą przygotowywane automatycznie
  • materiały spraw będą analizowane w trybie ciągłym przez mechanizmy sztucznej inteligencji
  • system automatycznie wskaże arbitrowi te poglądy Sądu Najwyższego, które mogą mogły mieć w niej zastosowanie
  • pełna informacja o przebiegu i wyniku podobnych spraw
  • dostęp do argumentów użytych przez innych arbitrów w podobnych sprawach

Ultima Ratio. Przedsiębiorco - zobacz jakie to proste!

Krok 1

W umowie z kontrahentem zapisz: "Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez "Ultima Ratio" Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu, obowiązującymi w dniu wszczęcia postępowania".

Kiedy podpiszesz umowę z tą klauzulą, wynikłe z niej spory rozpozna Ultima Ratio. Żadna ze stron nie będzie się mogła odtąd z arbitrażu wycofać. Zapis arbitrażowy jest w tym wypadku traktowany tak samo, jak inne, istotne zapisy - na przykład dotyczące ilości zamówionego towaru albo ceny.

Jeżeli nie podpisujesz z klientami pisemnych umów, a transakcji dokonujesz w drodze ofert i zamówień mailowych, zapis arbitrażowy możesz zamieścić w ogólnych warunkach sprzedaży na swojej stronie internetowej. Kliknij poniżej by poznać szczegóły.

Jak sporządzić zapis   Jak przekonać Klienta

Krok 2

W razie sporu, zamiast do sądu powszechnego, pozew składasz w serwisie elektronicznym Ultima Ratio.

Wypełniasz prosty formularz, dołączasz dowody, opłacasz i gotowe! Jeżeli pozwany zamierza wnieść odpowiedź, podlega ona opłacie arbitrażowej w takiej samej wysokości jak pozew.

Pamiętaj, że sprawę z zapisem arbitrażowym na Ultima Ratio możesz złożyć tylko do Ultima Ratio. Artykuł 1165 §1 K.p.c. nie pozwala na skierowanie jej do sądu powszechnego. Procedura jest wiążąca dla obydwu stron i pozwany - chociażby po drodze zmienił zdanie - również nie może żądać "przeniesienia sprawy" do sądu państwowego.

Krok 3

Sąd arbitrażowy prowadzi postępowanie niezależnie od tego, czy pozwany decyduje się brać w nim udział, czy nie. Kiedy zapadnie korzystny dla Ciebie wyrok, w tej samej chwili zobaczysz go w systemie, a za kilka dni - otrzymasz pocztą.

Składasz wtedy do sądu apelacyjnego wniosek o klauzulę wykonalności. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym. Może go oddalić jedynie w przypadku rażącego naruszenia prawa. Statystyki mówią, że ma to miejsce w mniej, niż 5% przypadków i powoduje, że sprawa trafia z powrotem do arbitrażu w celu skorygowania błędów i wydania prawidłowego wyroku.

Zgodnie z art. 1212 K.p.c. wyrok sądu arbitrażowego ma moc prawną wyroku sądu państwowego po nadaniu mu klauzuli wykonalności. Dlatego po otrzymaniu wyroku z klauzulą wykonalności, sprawę możesz oddać do komornika.

Akademia Elektronicznego Arbitrażu

Księgowy podpisał ugodę, bo klient groził, że odda sprawę na prokuraturę. Czy może teraz uchylić się od jej skutków prawnych?
czwartek, 8 października 2020

Księgowy podpisał ugodę, bo klient groził, że odda sprawę na prokuraturę. Czy może teraz uchylić się od jej skutków prawnych?

Klient groził księgowemu, że zgłosi sprawę na prokuraturę, jeżeli ten nie podpisze ugody. Księgowy prowadził bowiem księgi rachunkowe klienta nierzetelnie (...)
W Polsce działają już 4 szybkie e-sądy arbitrażowe. Naukowcy: Moc prawna wyroków taka sama, jak sądów państwowych
wtorek, 4 sierpnia 2020

W Polsce działają już 4 szybkie e-sądy arbitrażowe. Naukowcy: Moc prawna wyroków taka sama, jak sądów państwowych

1 grudnia 1338 r. rozpoczął się słynny proces arbitrażowy, który Polska wytoczyła Zakonowi Krzyżackiemu. Przez 9 miesięcy arbitrzy zdążyli przesłuchać… (...)
Prof. Łukasz Błaszczak: przedsiębiorcy nie mają wiedzy o sądach arbitrażowych i dlatego boją się z nich korzystać
piątek, 3 lipca 2020

Prof. Łukasz Błaszczak: przedsiębiorcy nie mają wiedzy o sądach arbitrażowych i dlatego boją się z nich korzystać

Jak mówią statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, w latach 2017-2018 do Sądów Apelacyjnych wpłynęło niespełna 600 wniosków o klauzulę wykonalności dla wyroków (...)

Zarejestrowani Prawnicy Ultima RATIO.

Radcy prawni i adwokaci mogą przy rejestracji skorzystać z opcji umieszczenia na Liście Zarejestrowanych Prawników Ultima Ratio. Dzięki temu ich BIO oraz dane do kontaktu zostają umieszczone na naszej stronie internetowej, a Ty możesz zwrócić się do nich gdybyś potrzebował pomocy prawnej w sprawie przed naszym Sądem. Jeżeli jesteś adwokatem lub radcą prawnym, możesz być zarejestrowany w systemie Ultima Ratio i na normalnych zasadach reprezentować swoich klientów bez umieszczania Twoich danych na stronie naszego Sądu. Za umieszczenie na Liście Zarejestrowanych Prawników Ultima Ratio nie pobieramy wynagrodzenia. Najważniejsze jest to, by strony miały jak najszerszą możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej

Znajdź prawnika Jak trafić na listę?
UR

Z życia Ultima Ratio

Nudne wypełnianie formularzy pozwów doprowadza Cię do depresji? Możesz odetchnąć. Nadciąga automat Wizlink
piątek, 9 października 2020

Nudne wypełnianie formularzy pozwów doprowadza Cię do depresji? Możesz odetchnąć. Nadciąga automat Wizlink

Ponieważ w Ultima Ratio pozwy składa się za pośrednictwem formularzy, powód, który ma wielu kontrahentów, może mieć z tym sporo (...)
Sądy online już 100 razy szybsze od tradycyjnych. Publikujemy zaskakujący screen z prawdziwej sprawy
wtorek, 22 września 2020

Sądy online już 100 razy szybsze od tradycyjnych. Publikujemy zaskakujący screen z prawdziwej sprawy

Na świecie działa już ponad 100 elektronicznych sądów arbitrażowych. W takich państwach, jak Wielka Brytania czy Kanada, sądy online funkcjonują (...)
Chińskie firmy zaskoczone. Komornik z wyrokiem Ultima Ratio może zapukać do ich biur w Pekinie
czwartek, 20 sierpnia 2020

Chińskie firmy zaskoczone. Komornik z wyrokiem Ultima Ratio może zapukać do ich biur w Pekinie

Dostaliśmy zapytanie o następującej treści: „Nasza spółka jest na początku współpracy z chińskim producentem. Chcemy zamieścić w umowie klauzulę na (...)

Władze Sądu Polubownego

Zobacz pełną strukturę

Ultima RATIO w mediach

Czy dzięki sztucznej inteligencji potanieją prawnicy?
homo digital
poniedziałek, 30 listopada 2020

Czy dzięki sztucznej inteligencji potanieją prawnicy?

E-sędzia rozstrzygający drobne spory w Estonii, boty pomagające tworzyć pisma przedprocesowe, programy podpowiadające klauzule prawne – tak teraz pracują prawnicy. (...)
Arbitraż sądowy teraz możliwy przez internet
INFOR.PL
poniedziałek, 23 listopada 2020

Arbitraż sądowy teraz możliwy przez internet

Dzięki e-arbitrażowi rozwiązywanie sporów można przenieść do świata wirtualnego, co jest szczególnie istotne obecnie, w dobie pandemii, gdy priorytetem jest (...)
Sąd w internecie i szybszy i tańszy, a taki już działa
Rzeczpospolita
piątek, 20 listopada 2020

Sąd w internecie i szybszy i tańszy, a taki już działa

Pierwszy Elektroniczny Sąd Arbitrażowy Ultima Ratio, przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP, rozpatruje sprawy wyłącznie przez internet. Średni czas trwania postępowania arbitrażowego (...)


Partnerzy
Profil Zaufany

Profil Zaufany

dzięki integracji z Węzłem Krajowym użytkownicy Ultima Ratio mogą uwierzytelniać swoją tożsamość za pomocą Profilu Zaufanego, Podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodu osobistego

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji

dzięki integracji z Węzłem Krajowym użytkownicy Ultima Ratio mogą uwierzytelniać swoją tożsamość za pomocą Profilu Zaufanego, Podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodu osobistego

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

koordynacja zespołu biegłych sądowych, opinie z zakresu rachunkowości, grafologii, techniki samochodowej, szacowania wartości nieruchomości i ruchomości oraz informatyki są wykonywane w terminie 10 dni od daty zlecenia i prezentowane w systemie Ultima Ratio

TPay
Causa Finita S.A.

Causa Finita S.A.

spółka pełniąca funkcję operatora Ultima Ratio, odpowiedzialna za kwestie organizacyjne, administracyjne, zarządzania i biznesowe

Zeto Rzeszów

Zeto Rzeszów

producent oprogramowania Ultima Ratio oraz aplikacji mobilnej sądu

Umownik