Ultima RATIO.
Ostateczny wyrok. Nawet w 3 tygodnie

"Ultima RATIO” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie to elektroniczny sąd arbitrażowy do rozpoznawania przede wszystkim spraw opartych na fakturach i dokumentach, w którym arbitrami są notariusze, całość postępowania prowadzona jest elektronicznie, sprawy kończą się ostatecznym wyrokiem w ciągu około 3 tygodni i są prowadzone bez fizycznego udziału stron.

Oblicz opłatę od pozwu Jak sporządzić zapis ?

Ostateczny wyrok. Nawet w 3 tygodnie

Poznaj 10 zasad, dzięki którym Ultima Ratio działa tak sprawnie

  1 / 10
  Postępowanie wyłącznie w serwisie internetowym Sądu
  Postępowanie wyłącznie w serwisie internetowym Sądu
  • arbiter może prowadzić sprawy w dogodnych dla siebie miejscach, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
  • brak dojazdów do sądu
  • brak rozpraw
  • doręczenia w systemie - brak zwrotek i listów poleconych
  • brak kolizji z innymi obowiązkami arbitra
  2 / 10
  Technologia IT wspiera pracę arbitrów
  Technologia IT wspiera pracę arbitrów
  • arbiter wydaje orzeczenie wybierając jego rodzaj oraz - jeżeli trzeba - podając jego motywy
  • system automatycznie przygotowuje gotowy projekt orzeczenia i przedstawia go arbitrowi do zatwierdzenia 
  • wiele rodzajów orzeczeń gotowych w mniej niż minutę
  • orzeczenia natychmiast publikowane na profilu sprawy
  • ograniczenie możliwości pomyłek arbitra
  • dzięki integracji z REGON i KRS, w orzeczeniach zawsze aktualne dane stron
  3 / 10
  Wymagamy od stron 3-dniowej reakcji, ponieważ:
  Wymagamy od stron 3-dniowej reakcji, ponieważ:
  • strony mogą prowadzić sprawy w dowolnym miejscu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
  • pozwy i pisma w specjalnych kreatorach
  • stanowiska w prostych kwestiach gotowe w mniej niż minutę
  • brak potrzeby formatowania, składania, drukowania i wysyłania pism
  • stanowiska natychmiast publikowane na profilu sprawy
  • aplikacja mobilna do przeglądania materiałów, pisania pism oraz przedstawiania dowodów
  • czat sprawy do szybkiej i łatwej komunikacji
  4 / 10
  Regulamin zapobiega przewlekaniu sprawy
  Regulamin zapobiega przewlekaniu sprawy
  • opłata arbitrażowa również od odpowiedzi na pozew (nie dotyczy konsumentów)
  • doręczenia pozwów pocztą elektroniczną
  • równoległe doręczenia pozwów listem poleconym - dla bezpieczeństwa
  • własna fikcja doręczeń: za doręczoną uważamy przesyłkę nadaną na adres pozwanego wskazany w KRS lub CEiDG - z marginesem trzech dni na obrót pocztowy
  • sprawy rozpoznawane przez Sąd jednoosobowo
  • arbiter do sprawy losowany przez system
  5 / 10
  Dowody przeprowadzamy „od ręki”
  Dowody przeprowadzamy „od ręki”
  • dowody natychmiast widoczne na profilu sprawy
  • system informuje arbitra i strony o nowych dowodach i stanowiskach
  • materiał dostępny również w aplikacji mobilnej (iOS, Android)
  • przesłuchania świadków w drodze telekonferencji
  • telekonferencje nagrywane i umieszczane na profilu sprawy
  6 / 10
  Sprawy od razu jasne dzięki multimedialnym dowodom
  Sprawy od razu jasne dzięki multimedialnym dowodom
  • dowody wyłącznie w wersji elektronicznej
  • koniec bezproduktywnych rozpraw, na których świadkowie zeznają, że: „białe jest czarne a czarne jest białe”
  • filmy wideo, nagrania audio czy zdjęcia mówią więcej, niż tysiące słów 
  • spory z transakcji w sieci rozwiązywane w sieci
  7 / 10
  Czat sprawy upraszcza komunikację
  Czat sprawy upraszcza komunikację
  • wygodny czat do kontaktu arbitra i stron
  • brak potrzeby pisania i doręczania zarządzeń
  • brak potrzeby wydawania i doręczania postanowień dowodowych
  • korespondencja na czacie jawna i od razu widoczna dla stron
  8 / 10
  Opinie biegłych sądowych w 10 dni
  Opinie biegłych sądowych w 10 dni
  • umowa z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w Warszawie
  • opinie biegłych sądowych z 5 najpopularniejszych specjalności gotowe w 10 dni od daty zlecenia
  • specjalności: rachunkowość, grafologia, informatyka, technika samochodowa, szacowanie wartości ruchomości, szacowanie wartości nieruchomości
  • opinie biegłych również w formie multimedialnej
  9 / 10
  Potencjał do załatwiania dużej ilości spraw
  Potencjał do załatwiania dużej ilości spraw
  • duże zainteresowanie środowiska notarialnego pełnieniem funkcji arbitra
  • 3,5 tysiąca notariuszy przy 10,5 tysiąca wszystkich sędziów sądów powszechnych w Polsce
  • porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji
  • dzięki podłączeniu Ultima Ratio do Węzła Krajowego, potwierdzanie tożsamości stron i pełnomocników w systemie Sądu poprzez Profil Zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny i e-dowód
  • wpis na listę podmiotów uprawnionych do rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzoną przez UOKiK
  10 / 10
  Sądownictwo przyszłości
  Sądownictwo przyszłości
  • projekt uzasadnień w kwestiach formalnych będą przygotowywane automatycznie
  • materiały spraw będą analizowane w trybie ciągłym przez mechanizmy sztucznej inteligencji
  • system automatycznie wskaże arbitrowi te poglądy Sądu Najwyższego, które mogą mogły mieć w niej zastosowanie
  • pełna informacja o przebiegu i wyniku podobnych spraw
  • dostęp do argumentów użytych przez innych arbitrów w podobnych sprawach

Ultima Ratio. Przedsiębiorco - zobacz jakie to proste!

Krok 1

W umowie z kontrahentem zapisz: "Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez "Ultima Ratio" Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu, obowiązującymi w dniu wszczęcia postępowania".

Kiedy podpiszesz umowę z tą klauzulą, wynikłe z niej spory rozpozna Ultima Ratio. Żadna ze stron nie będzie się mogła odtąd z arbitrażu wycofać. Zapis arbitrażowy jest w tym wypadku traktowany tak samo, jak inne, istotne zapisy - na przykład dotyczące ilości zamówionego towaru albo ceny.

Jeżeli nie podpisujesz z klientami pisemnych umów, a transakcji dokonujesz w drodze ofert i zamówień mailowych, zapis arbitrażowy możesz zamieścić w ogólnych warunkach sprzedaży na swojej stronie internetowej. Kliknij poniżej by poznać szczegóły.

Jak sporządzić zapis   Jak przekonać Klienta

Krok 2

W razie sporu, zamiast do sądu powszechnego, pozew składasz w serwisie elektronicznym Ultima Ratio.

Wypełniasz prosty formularz, dołączasz dowody, opłacasz i gotowe! Jeżeli pozwany zamierza wnieść odpowiedź, podlega ona opłacie arbitrażowej w takiej samej wysokości jak pozew.

Pamiętaj, że sprawę z zapisem arbitrażowym na Ultima Ratio możesz złożyć tylko do Ultima Ratio. Artykuł 1165 §1 K.p.c. nie pozwala na skierowanie jej do sądu powszechnego. Procedura jest wiążąca dla obydwu stron i pozwany - chociażby po drodze zmienił zdanie - również nie może żądać "przeniesienia sprawy" do sądu państwowego.

Krok 3

Sąd arbitrażowy prowadzi postępowanie niezależnie od tego, czy pozwany decyduje się brać w nim udział, czy nie. Kiedy zapadnie korzystny dla Ciebie wyrok, w tej samej chwili zobaczysz go w systemie, a za kilka dni - otrzymasz pocztą.

Składasz wtedy do sądu apelacyjnego wniosek o klauzulę wykonalności. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym. Może go oddalić jedynie w przypadku rażącego naruszenia prawa. Statystyki mówią, że ma to miejsce w mniej, niż 5% przypadków i powoduje, że sprawa trafia z powrotem do arbitrażu w celu skorygowania błędów i wydania prawidłowego wyroku.

Zgodnie z art. 1212 K.p.c. wyrok sądu arbitrażowego ma moc prawną wyroku sądu państwowego po nadaniu mu klauzuli wykonalności. Dlatego po otrzymaniu wyroku z klauzulą wykonalności, sprawę możesz oddać do komornika.

Akademia Elektronicznego Arbitrażu

W Polsce działają już 4 szybkie e-sądy arbitrażowe. Naukowcy: Moc prawna wyroków taka sama, jak sądów państwowych
wtorek, 4 sierpnia 2020

W Polsce działają już 4 szybkie e-sądy arbitrażowe. Naukowcy: Moc prawna wyroków taka sama, jak sądów państwowych

1 grudnia 1338 r. rozpoczął się słynny proces arbitrażowy, który Polska wytoczyła Zakonowi Krzyżackiemu. Przez 9 miesięcy arbitrzy zdążyli przesłuchać… (...)
Prof. Łukasz Błaszczak: przedsiębiorcy nie mają wiedzy o sądach arbitrażowych i dlatego boją się z nich korzystać
piątek, 3 lipca 2020

Prof. Łukasz Błaszczak: przedsiębiorcy nie mają wiedzy o sądach arbitrażowych i dlatego boją się z nich korzystać

Jak mówią statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, w latach 2017-2018 do Sądów Apelacyjnych wpłynęło niespełna 600 wniosków o klauzulę wykonalności dla wyroków (...)
Jak podnieść wartość dowodową pisemnych zeznań? 3 przydatne wskazówki naszych arbitrów
czwartek, 18 czerwca 2020

Jak podnieść wartość dowodową pisemnych zeznań? 3 przydatne wskazówki naszych arbitrów

Od listopada ubiegłego roku, świadkowie w procesach cywilnych - zamiast osobiście - mogą składać zeznania na piśmie, jeżeli sąd tak (...)

Zarejestrowani Prawnicy Ultima RATIO.

Radcy prawni i adwokaci mogą przy rejestracji skorzystać z opcji umieszczenia na Liście Zarejestrowanych Prawników Ultima Ratio. Dzięki temu ich BIO oraz dane do kontaktu zostają umieszczone na naszej stronie internetowej, a Ty możesz zwrócić się do nich gdybyś potrzebował pomocy prawnej w sprawie przed naszym Sądem. Jeżeli jesteś adwokatem lub radcą prawnym, możesz być zarejestrowany w systemie Ultima Ratio i na normalnych zasadach reprezentować swoich klientów bez umieszczania Twoich danych na stronie naszego Sądu. Za umieszczenie na Liście Zarejestrowanych Prawników Ultima Ratio nie pobieramy wynagrodzenia. Najważniejsze jest to, by strony miały jak najszerszą możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej

Znajdź prawnika Jak trafić na listę?
UR

Z życia Ultima Ratio

Chęć zdobycia klientów czy instynkt odkrywcy? 3 powody, dla których prawnicy rejestrują konta w Ultima Ratio
środa, 22 lipca 2020

Chęć zdobycia klientów czy instynkt odkrywcy? 3 powody, dla których prawnicy rejestrują konta w Ultima Ratio

Na naszej stronie internetowej znajduje się sekcja: „Zarejestrowani Prawnicy Ultima Ratio”. Widnieją na niej adwokaci i radcowie prawni, którzy przy (...)
UOKiK zezwala Ultima Ratio na rozpoznawanie spraw konsumenckich. Wiążące wyroki już w 3 tygodnie
środa, 8 lipca 2020

UOKiK zezwala Ultima Ratio na rozpoznawanie spraw konsumenckich. Wiążące wyroki już w 3 tygodnie

W dniu 2 lipca 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał Ultima Ratio do rejestru podmiotów uprawnionych do (...)
Ostateczny wyrok w 3 tygodnie… Uważasz, że to zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Lepiej zobacz ten raport
poniedziałek, 4 maja 2020

Ostateczny wyrok w 3 tygodnie… Uważasz, że to zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Lepiej zobacz ten raport

Czy zdawałeś sobie sprawę, że wyroki sądów arbitrażowych mają taką samą moc prawną, jak wyroki sądów państwowych? Zgodnie z art. (...)

Ultima RATIO w mediach

Spory konsumenckie w e-sądzie
Puls Biznesu
poniedziałek, 13 lipca 2020

Spory konsumenckie w e-sądzie

UOKiK nadał nowe uprawnienia Ultima Ratio, który wydaje wyroki w sprawach między firmami. Teraz zajmie się też umowami z ich (...)
Spory konsumenckie może rozpatrzyć polubowny e-sąd
Rzeczpospolita
piątek, 10 lipca 2020

Spory konsumenckie może rozpatrzyć polubowny e-sąd

Ultima Ratio został wpisany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na listę podmiotów uprawnionych do rozpoznawania tzw. sporów konsumenckich. To (...)
Ultima Ratio pierwszym polubownym e-sądem do spraw konsumenckich
Prawo.pl
piątek, 10 lipca 2020

Ultima Ratio pierwszym polubownym e-sądem do spraw konsumenckich

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał Ultima Ratio na listę podmiotów uprawnionych do rozpoznawania tzw. sporów konsumenckich. Jako pierwszy polubowny (...)


Partnerzy
Profil Zaufany

Profil Zaufany

dzięki integracji z Węzłem Krajowym użytkownicy Ultima Ratio mogą uwierzytelniać swoją tożsamość za pomocą Profilu Zaufanego, Podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodu osobistego

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji

dzięki integracji z Węzłem Krajowym użytkownicy Ultima Ratio mogą uwierzytelniać swoją tożsamość za pomocą Profilu Zaufanego, Podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodu osobistego

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

koordynacja zespołu biegłych sądowych, opinie z zakresu rachunkowości, grafologii, techniki samochodowej, szacowania wartości nieruchomości i ruchomości oraz informatyki są wykonywane w terminie 10 dni od daty zlecenia i prezentowane w systemie Ultima Ratio

TPay
Causa Finita S.A.

Causa Finita S.A.

spółka pełniąca funkcję operatora Ultima Ratio, odpowiedzialna za kwestie organizacyjne, administracyjne, zarządzania i biznesowe

Zeto Rzeszów

Zeto Rzeszów

producent oprogramowania Ultima Ratio oraz aplikacji mobilnej sądu

Umownik