baner_laptop-3

Ultima Ratio - sąd polubowny nowej generacji

e-Sąd
sprawa toczy się tylko w Internecie
21 dni
lub mniej na wydanie wyroku od wniesienia pozwu, tylko jedna instancja
wyrok
o takiej samej mocy prawnej jak wyrok sądu powszechnego
rozprawy
brak rozpraw; dowody z dokumentów oraz plików audio i video
opłaty od pozwu
podobne do opłat w sądach powszechnych
pozwany
wnosząc odpowiedź na pozew również uiszcza opłatę
doręczenia
pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem systemu
arbitrzy
przeszkoleni notariusze
pełnomocnicy
gdy wygrasz sprawę, otrzymasz zwrot kosztów postępowania

O Ultima Ratio

Ultima Ratio to elektroniczny sąd polubowny nowej generacji, rozpoznający sprawy co do zasady nie później niż w ciągu 21 dni, czyli ponad 20 razy szybciej niż w sądzie tradycyjnym. Arbitrami są notariusze ze Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze Stowarzyszenie sprawuje nadzór nad funkcją orzeczniczą, odpowiada za proces szkolenia arbitrów oraz za zapewnienie panelu eksperckiego do rozpoznawania spraw o zawiłym charakterze. Działalność Sądu monitoruje również powołana przez nas, dziesięcioosobowa Rada Sądu Polubownego, złożona z wybitnych przedstawicieli doktryny prawa procesowego w Polsce.

Zgodnie z obowiązującym prawem, wyroki sądów polubownych mają taką samą moc, jak wyroki sądów państwowych.

Ultima Ratio rozstrzyga spory gospodarcze między przedsiębiorcami. Z natury postępowania elektronicznego wynika, że są to przede wszystkim sprawy oparte na fakturach i dokumentach. W momencie startu systemu zarówno nasi arbitrzy, jak i system elektroniczny, będą przygotowani do rozpoznawania kilku tysięcy spraw miesięcznie.

Ultima Ratio jest polubownym sądem dwudziestego pierwszego wieku.

Jest wyłącznie internetowy – nie posiada fizycznej siedziby, nie organizuje rozpraw ani nie wymaga dostarczania materiałów drogą pocztową. 

System elektroniczny jest prosty i intuicyjny – czynności procesowych można dokonywać o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu na świecie, posiadającym dostęp do Internetu. Niezwykle wygodne jest prezentowanie materiału dowodowego. Strona może wprost z aplikacji mobilnej Ultima Ratio nakręcić telefonem komórkowym na przykład film, komentarz czy oświadczenie i jednym kliknięciem umieścić go na profilu danej sprawy. W analogiczny sposób możliwe jest przesyłanie dokumentów, zdjęć, skanów pism, linków, nagrań audio, zrzutów ekranu i innych tego typu materiałów.

Ultima Ratio zaczyna przyjmować sprawy pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku.

Milestones

2012
październik 2014
maj 2017
wrzesień 2017
wrzesień 2017
listopad 2017
grudzień 2017
luty 2018
marzec 2018
maj 2018
październik 2018
listopad 2018
grudzień 2018
styczeń 2019
kwiecień 2019

2012

SNRP rozpoczyna prace nad sądem polubownym

październik 2014

Causa Finita opisuje koncepcję elektronicznego sądu polubownego w www.retailnet.pl

maj 2017

finalna koncepcja przedsięwzięcia uzgodniona

wrzesień 2017

prace nad modelem biznesowym i nazwą sądu

wrzesień 2017

początek testów modelu biznesowego

listopad 2017

umowa o współpracy w zakresie prowadzenia Ultima Ratio

grudzień 2017

początek prac nad Regulaminem Sądu, konsultacje z naukowcami procedury cywilnej

luty 2018

dokumentacją systemu elektronicznego gotowa

marzec 2018

przygotowanie pełnych makiet systemu elektronicznego

maj 2018

kontrakt na budowę systemu elektronicznego oraz SLA Ultima Ratio

październik 2018

Ultima Ratio debiutuje w mediach

listopad 2018

szkolenia arbitrów

grudzień 2018

kompletowanie składu Rady Sądu Polubownego

styczeń 2019

oficjalna prezentacja Regulaminu Sądu i Taryfy Opłat

kwiecień 2019

Ultima Ratio gotowe do przyjmowania spraw!

Zespół

Anna Dańko-Roesler
założyciel, Prezes SNRP
Robert Szczepanek
Robert Szczepanek
założyciel
Krzysztof Stańko
Krzysztof Stańko
założyciel, CEO
Paweł Orłowski
Paweł Orłowski
współtwórca, Prezes Sądu
Diana Kalita
Diana Kalita
współtwórca, Wiceprezes Sądu
Adam Baryłka
Adam Baryłka
PSRiBS, koordynacja zespołu biegłych sądowych
Aneta Leszczyńska
Aneta Leszczyńska
SNRP, ekspert prawny
Mariusz Dymek
Mariusz Dymek
menadżer projektu IT, ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Michał Michalski
Michał Michalski
biuro prasowe, ITBC

Pozostańmy w kontakcie

Zarejestruj się! Prześlemy Ci Regulamin Sądu oraz Taryfę Opłat co najmniej miesiąc przed oficjalną prezentacją. Zapewnimy również darmową rejestrację profilu użytkownika, kiedy system będzie gotowy do przyjmowania spraw. Otrzymasz regularne informacje o rozwoju Ultima Ratio oraz będziesz mógł wypowiedzieć się w ważnych dla naszego projektu kwestiach.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od CAUSA FINITA S.A. w Rzeszowie informacji związanych z utworzeniem i rozwojem portalu Polubownego Sądu Elektronicznego, w tym Regulaminu Sądu oraz Taryfy Opłat przed oficjalną ich prezentacją.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od CAUSA FINITA S.A. w Rzeszowie ankiet w celu prowadzenia analiz i badań dotyczących rozwoju portalu Polubownego Sądu Elektronicznego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CAUSA FINITA S.A. w Rzeszowie w celu utworzenia darmowego konta na portalu Polubownego Sądu Elektronicznego. Administratorem Twoich danych osobowych jest CAUSA FINITA S.A., Al. Rejtana 36, 35-001 Rzeszów, KRS: 0000640290, email: rodo@ultimaratio.pl.
Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane (w zależności od zakresu udzielonej zgody):
a) w celu otrzymywania informacji związanych z utworzeniem i rozwojem portalu Polubownego Sądu Elektronicznego (zwanego dalej: portalem),
b) w celu prowadzenia analiz i badań, aby jak najlepiej dostosować portal do potrzeb i oczekiwań użytkowników,
c) w celu utworzenia darmowego konta na portalu.
Podane dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom usług informatycznych lub audytowych na podstawie zawartych umów oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane :
a) w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji o portalu – do momentu odwołania zgody,
b) w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie ankiet – do momentu odwołania zgody,
c) w przypadku wyrażenia zgody na utworzenia konta – do momentu rezygnacji z konta na portalu.
Posiadasz prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz wycofania udzielonej zgody– na warunkach określonych w przepisach RODO oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Jeśli chciałbyś, aby Twoje informacje kontaktowe zostały usunięte, wyślij taką informację ze wskazaniem danych podanych w formularzu podczas rejestracji na adres: rodo@ultimaratio.pl.
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia:
a) otrzymywanie informacji o portalu,
b) otrzymywanie ankiet dotyczących portalu,
c) utworzenie konta na portalu.