Mec. Joanna Jabłczyńska, honorowa mediatorka i ambasadorka Ultima RATIO.
Umowy są na nic
jeżeli nie można
ich wyegzekwować
Cyfrowa platforma do podpisywania i egzekwowania umów z kontrahentami

Na platformie Ultima RATIO:

Eliminujesz potencjalnych oszustów
 • Sprawdzasz przyszłych klientów w BIG InfoMonitor, Krajowym Rejestrze długów i ERIF
 • Sprawdzasz przyszłych klientów w rejestrach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, MSiG, Krajowym Rejestrze Zadłużonych, KRS (sprawozdania finansowe), CRBR, na listach sankcyjnych oraz w innych publicznych rejestrach
 • Sprawdzasz przyszłych klientow na giełdach długów, w rejestrach dotacji z UE oraz w rejestrach zapytań banków i firm leasingowych
Podpisujesz umowy nie do podważenia
 • Przesyłasz klientom linki do umów
 • Klienci podpisują umowy zaawansowanym podpisem elektronicznym
 • Zapewniamy obowiązkową, dwuskładnikową  weryfikację tożsamości osób podpisujących dokumenty przez login.gov.pl (profil zaufany, mObywatel, bankowość elektroniczną i eDowód)
 • Jako jedyna tego typu platforma na rynku, jesteśmy zintegrowani z węzłem krajowym Ministerstwa Cyfryzacji
 • Dzięki funkcji SecureID Match dokument może podpisać wyłącznie osoba o podanym numerze PESEL 
 • Z login.gov.pl korzysta już ponad 16 milionów Polaków. Na pewno robi to też Twój klient
 • Prawo przewiduje, że możesz ważnie podpisać w ten sposób aż 99% umów w obrocie gospodarczym
 • Kontrolujesz cały proces
 • Umowy są zgodne z eIDAS, zabezpieczone kwalifikowanymi pieczęciami elektronicznymi i znacznikami czasu
 • Gwarantujemy, że umowy zawarte przez Ultima RATIO. będą nie do obalenia w późniejszych sprawach arbitrażowych
Reagujesz na pierwsze oznaki problemów
 • Wzywasz dłużników do zapłaty w naszym serwisie
 • Informujesz o możliwości wpisania dłużników do KRD, ERIF i BIG InfoMonitor
 • Wpiszujesz dłużników do KRD, ERIF i BIG InfoMonitor
 • Dążysz do ugodowego załatwienia sprawy
 • Prowadzisz poufne negocjacje, bez angażowania windykatorów, prawników lub innych takich osób  
 • Podpisujesz ugody online przed mediatorami Centrum
 • Po nadaniu klauzuli wykonalności, ugody możesz oddać do komornika
Omijasz sądy państwowe
 • W łatwy sposób rozpoczynasz arbitraż online
 • Na platformie działa Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej 
 • Sprawy prowadzą doświadczeni arbitrzy
 • Procedura jest szybka, wygodna, niedroga i online
 • Wyrok arbitrażowy po nadaniu klauzuli wykonalności możesz oddać do komornika

Jak działa elektroniczny arbitraż dostępny na platformie Ultima RATIO.:

Najczęściej wybierana klauzula arbitrażowa:

„Spory z tej umowy rozpozna sąd powszechny w okręgu którego X ma siedzibę albo Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji na platformie Ultima RATIO. - przy czym wybór sądu arbitrażowego albo sądu państwowego przez powoda będzie miał dla pozwanego charakter wiążący”.

 

Wprowadzając taką klauzulę do umów z klientami, do niczego się jeszcze nie zobowiązujesz. Zabezpieczasz się jedynie na przyszłość. Zyskujesz dodatkową możliwość wniesienia sprawy do arbitrażu obok tego, co i tak już teraz masz: czyli sądów państwowych. Decyzję podejmujesz dopiero w chwili składania pozwu.

Klauzule arbitrażowe są dla Twoich klientów wiążące od momentu podpisania umowy. Oznacza to, że Twoi klienci nie mogą się już z arbitrażu wycofać. Arbitrzy rozpoznają sprawy nawet wówczas, kiedy pozwani nie biorą w nich udziału.

Wyroki arbitrażowe po nadaniu klauzuli wykonalności mają moc prawną wyroków sądów państwowych, co wynika z artykułu 1212 Kodeksu postępowania cywilnego. Możesz je zatem oddać do komornika. Od roku 2019 arbitrzy Centrum wydali tysiące wyroków arbitrażowych. Jak dotąd 100% z nich uzyskało klauzule wykonalności.

Aktualny średni czas trwania sprawy arbitrażowej online: 00 dni
Media
o Nas
Więcej
Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Zarejestrowani Prawnicy

Zobacz Wszystkich
Z Naszego Bloga

Partnerzy