Ultima RATIO.
Ostateczny wyrok. Nawet w 3 tygodnie

"Ultima RATIO” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie to elektroniczny sąd arbitrażowy zajmujący się rozpoznawaniem sporów gospodarczych w obrocie krajowym i międzynarodowym, w którym arbitrami są notariusze, całość postępowania prowadzona jest elektronicznie, sprawy kończą się ostatecznym wyrokiem w ciągu około 3 tygodni i są prowadzone bez fizycznego udziału stron.

Oblicz opłatę od pozwu Jak sporządzić zapis ?

Ostateczny wyrok. Nawet w 3 tygodnie

Poznaj 10 zasad, dzięki którym Ultima Ratio działa tak sprawnie

  1 / 10
  Postępowanie wyłącznie w serwisie internetowym Sądu
  Postępowanie wyłącznie w serwisie internetowym Sądu
  • arbiter może prowadzić sprawy w dogodnych dla siebie miejscach, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
  • brak dojazdów do sądu
  • brak rozpraw
  • doręczenia w systemie - brak zwrotek i listów poleconych
  • brak kolizji z innymi obowiązkami arbitra
  2 / 10
  Technologia IT wspiera pracę arbitrów
  Technologia IT wspiera pracę arbitrów
  • arbiter wydaje orzeczenie wybierając jego rodzaj oraz - jeżeli trzeba - podając jego motywy
  • system automatycznie przygotowuje gotowy projekt orzeczenia i przedstawia go arbitrowi do zatwierdzenia 
  • wiele rodzajów orzeczeń gotowych w mniej niż minutę
  • orzeczenia natychmiast publikowane na profilu sprawy
  • ograniczenie możliwości pomyłek arbitra
  • dzięki integracji z REGON i KRS, w orzeczeniach zawsze aktualne dane stron
  3 / 10
  Wymagamy od stron 3-dniowej reakcji, ponieważ:
  Wymagamy od stron 3-dniowej reakcji, ponieważ:
  • strony mogą prowadzić sprawy w dowolnym miejscu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
  • pozwy i pisma w specjalnych kreatorach
  • stanowiska w prostych kwestiach gotowe w mniej niż minutę
  • brak potrzeby formatowania, składania, drukowania i wysyłania pism
  • stanowiska natychmiast publikowane na profilu sprawy
  • aplikacja mobilna do przeglądania materiałów, pisania pism oraz przedstawiania dowodów
  • czat sprawy do szybkiej i łatwej komunikacji
  4 / 10
  Regulamin zapobiega przewlekaniu sprawy
  Regulamin zapobiega przewlekaniu sprawy
  • opłata arbitrażowa również od odpowiedzi na pozew (nie dotyczy konsumentów)
  • doręczenia pozwów pocztą elektroniczną
  • równoległe doręczenia pozwów listem poleconym - dla bezpieczeństwa
  • własna fikcja doręczeń: za doręczoną uważamy przesyłkę nadaną na adres pozwanego wskazany w KRS lub CEiDG - z marginesem trzech dni na obrót pocztowy
  • sprawy rozpoznawane przez Sąd jednoosobowo
  • arbiter do sprawy losowany przez system
  5 / 10
  Dowody przeprowadzamy „od ręki”
  Dowody przeprowadzamy „od ręki”
  • dowody natychmiast widoczne na profilu sprawy
  • system informuje arbitra i strony o nowych dowodach i stanowiskach
  • materiał dostępny również w aplikacji mobilnej (iOS, Android)
  • przesłuchania świadków w drodze telekonferencji
  • telekonferencje nagrywane i umieszczane na profilu sprawy
  6 / 10
  Sprawy od razu jasne dzięki multimedialnym dowodom
  Sprawy od razu jasne dzięki multimedialnym dowodom
  • dowody wyłącznie w wersji elektronicznej
  • koniec bezproduktywnych rozpraw, na których świadkowie zeznają, że: „białe jest czarne a czarne jest białe”
  • filmy wideo, nagrania audio czy zdjęcia mówią więcej, niż tysiące słów 
  • spory z transakcji w sieci rozwiązywane w sieci
  7 / 10
  Czat sprawy upraszcza komunikację
  Czat sprawy upraszcza komunikację
  • wygodny czat do kontaktu arbitra i stron
  • brak potrzeby pisania i doręczania zarządzeń
  • brak potrzeby wydawania i doręczania postanowień dowodowych
  • korespondencja na czacie jawna i od razu widoczna dla stron
  8 / 10
  Opinie biegłych sądowych w 10 dni
  Opinie biegłych sądowych w 10 dni
  • umowa z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w Warszawie
  • opinie biegłych sądowych z 5 najpopularniejszych specjalności gotowe w 10 dni od daty zlecenia
  • specjalności: rachunkowość, grafologia, informatyka, technika samochodowa, szacowanie wartości ruchomości, szacowanie wartości nieruchomości
  • opinie biegłych również w formie multimedialnej
  9 / 10
  Potencjał do załatwiania dużej ilości spraw
  Potencjał do załatwiania dużej ilości spraw
  • duże zainteresowanie środowiska notarialnego pełnieniem funkcji arbitra
  • 3,5 tysiąca notariuszy przy 10,5 tysiąca wszystkich sędziów sądów powszechnych w Polsce
  • porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji
  • dzięki podłączeniu Ultima Ratio do Węzła Krajowego, potwierdzanie tożsamości stron i pełnomocników w systemie Sądu poprzez Profil Zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny i e-dowód
  • wpis na listę podmiotów uprawnionych do rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzoną przez UOKiK
  10 / 10
  Sądownictwo przyszłości
  Sądownictwo przyszłości
  • projekty pism i orzeczeń będą przygotowywane automatycznie
  • będą odpowiadać konkretnej potrzebie procesowej użytkownika na podstawie wprowadzonych sformułowań
  • wirtualny asystent prawny dla każdego użytkownika 
  • asystenci prawni użytkowników „uczą się” od siebie wykorzystując mechanizmy sztucznej inteligencji
  • precyzyjność podpowiedzi rośnie wraz ze wzrostem liczby użytkowników i klientów platformy

Ultima Ratio. Przedsiębiorco - zobacz jakie to proste!

Krok 1

W umowie z kontrahentem zamieść klauzulę: "Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez "Ultima Ratio" Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie".

Jeżeli nie chcesz na tym etapie wybierać Ultima Ratio zamiast sądu państwowego, zarezerwuj sobie taką możliwość w chwili składania pozwu. Wybór będzie wiązał drugą stronę. W sekcji "Jak sporządzić zapis" przeczytasz o „wariantowych”, „kombinowanych” i „piętrowych” zapisach arbitrażowych.

Po uzgodnieniu klauzuli arbitrażowej na Ultima Ratio, żadna ze stron nie będzie mogła się już z arbitrażu wycofać.

Jak sporządzić zapis   Jak przekonać Klienta

Krok 2

W razie sporu, zamiast do sądu powszechnego, pozew składasz w serwisie elektronicznym Ultima Ratio.

Wypełniasz prosty formularz, dołączasz dowody, opłacasz i gotowe! Jeżeli pozwany zamierza wnieść odpowiedź, podlega ona opłacie arbitrażowej w takiej samej wysokości jak pozew.

Pamiętaj, że sprawę z zapisem arbitrażowym na Ultima Ratio możesz złożyć tylko do Ultima Ratio. Artykuł 1165 §1 K.p.c. nie pozwala na skierowanie jej do sądu powszechnego. Procedura jest wiążąca dla obydwu stron i pozwany - chociażby po drodze zmienił zdanie - również nie może żądać "przeniesienia sprawy" do sądu państwowego.

Krok 3

Sąd arbitrażowy prowadzi postępowanie niezależnie od tego, czy pozwany decyduje się brać w nim udział, czy nie. Kiedy zapadnie korzystny dla Ciebie wyrok, w tej samej chwili zobaczysz go w systemie, a za kilka dni - otrzymasz pocztą.

Składasz wtedy do sądu apelacyjnego wniosek o klauzulę wykonalności. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym. Może go oddalić jedynie w przypadku rażącego naruszenia prawa. Statystyki mówią, że ma to miejsce w mniej, niż 5% przypadków i powoduje, że sprawa trafia z powrotem do arbitrażu w celu skorygowania błędów i wydania prawidłowego wyroku.

Zgodnie z art. 1212 K.p.c. wyrok sądu arbitrażowego po nadaniu mu klauzuli wykonalności ma moc prawną wyroku sądu państwowego. Dlatego sprawę możesz oddać do komornika.

Akademia Elektronicznego Arbitrażu

Jak napisać pismo procesowe, by nie przegrać w sądzie? 5 praktycznych wskazówek naszych arbitrów
poniedziałek, 19 lipca 2021

Jak napisać pismo procesowe, by nie przegrać w sądzie? 5 praktycznych wskazówek naszych arbitrów

Zdrowy rozsądek podpowiada, że o wyniku sporu może zdecydować staranna argumentacja pism procesowych. O opinię poprosiliśmy arbitrów Ultima Ratio. Najpierw (...)
Zapis na arbitraż czy jednak sąd państwowy? Ten prosty manewr pozwoli Ci wybrać później - kiedy będziesz składał pozew
wtorek, 8 czerwca 2021

Zapis na arbitraż czy jednak sąd państwowy? Ten prosty manewr pozwoli Ci wybrać później - kiedy będziesz składał pozew

Wiele firm źle interpretuje przepisy o arbitrażu. Myślą, że wpisanie do umowy zapisu na arbitraż jest ostateczne. Że „zamyka drzwi” (...)
Mają wyrok arbitrażowy, czekają na klauzulę wykonalności. Prof. Gołaczyński zdradza, jak przygotować wniosek
piątek, 14 maja 2021

Mają wyrok arbitrażowy, czekają na klauzulę wykonalności. Prof. Gołaczyński zdradza, jak przygotować wniosek

Nasz zespół stara się być na bieżąco ze sprawami o nadanie klauzul wykonalności wyrokom Ultima Ratio. O naszych spostrzeżeniach rozmawiamy (...)

Zarejestrowani Prawnicy Ultima RATIO.

Radcy prawni i adwokaci mogą przy rejestracji skorzystać z opcji umieszczenia na Liście Zarejestrowanych Prawników Ultima Ratio. Dzięki temu ich BIO oraz dane do kontaktu zostają umieszczone na naszej stronie internetowej, a Ty możesz zwrócić się do nich gdybyś potrzebował pomocy prawnej w sprawie przed naszym Sądem. Jeżeli jesteś adwokatem lub radcą prawnym, możesz być zarejestrowany w systemie Ultima Ratio i na normalnych zasadach reprezentować swoich klientów bez umieszczania Twoich danych na stronie naszego Sądu. Za umieszczenie na Liście Zarejestrowanych Prawników Ultima Ratio nie pobieramy wynagrodzenia. Najważniejsze jest to, by strony miały jak najszerszą możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej

Znajdź prawnika Jak trafić na listę?
UR

Z życia Ultima Ratio

Sprzedali towar za granicę, czekają na pieniądze. Lepiej to przeczytaj, zanim zlecisz wysyłkę
piątek, 10 września 2021

Sprzedali towar za granicę, czekają na pieniądze. Lepiej to przeczytaj, zanim zlecisz wysyłkę

„Nasza spółka jest na początku współpracy z zagranicznym kontrahentem. Czy możemy zamieścić w umowie klauzulę na polski sąd arbitrażowy online (...)
Jak Polacy oceniają sądy? Już 60,2% klientów serwisu Umownik wybiera Ultima Ratio
czwartek, 22 kwietnia 2021

Jak Polacy oceniają sądy? Już 60,2% klientów serwisu Umownik wybiera Ultima Ratio

Właśnie mija rok, odkąd Ultima Ratio nawiązał współpracę z Umownik, a użytkownicy tego serwisu mogą dodawać zapisy arbitrażowe na nasz (...)
Jak uzyskać wyrok w sprawach budowlanych w mniej niż dwa miesiące. Bez rozpraw, świadków i listów poleconych
wtorek, 20 kwietnia 2021

Jak uzyskać wyrok w sprawach budowlanych w mniej niż dwa miesiące. Bez rozpraw, świadków i listów poleconych

Z opublikowanych właśnie danych wynika, że przez lata 2011 - 2020 średni czas trwania postępowań w sądach państwowych wydłużył się (...)

Władze Sądu Polubownego

Zobacz pełną strukturę

Ultima RATIO w mediach

Sztuczna inteligencja może pomóc polskim sądom w zaległościach
Rzeczpospolita
piątek, 29 października 2021

Sztuczna inteligencja może pomóc polskim sądom w zaległościach

O sztucznej inteligencji (SI) w wymiarze sprawiedliwości mówi się coraz szerzej. Takie zagadnienia analizują już organy Unii Europejskiej. Przykładowo w (...)
Chcesz wygrać? Nie zanudzaj arbitra
Puls Biznesu
poniedziałek, 23 sierpnia 2021

Chcesz wygrać? Nie zanudzaj arbitra

Pełnomocnicy stron, które wygrywają w e-sądzie, wiedzą, że pismo procesowe powinno być wolne od rozwlekłych dywagacji.
Jak napisać pismo procesowe by nie przegrać w e-sądzie w sprawie gospodarczej?
Manager Plus
wtorek, 10 sierpnia 2021

Jak napisać pismo procesowe by nie przegrać w e-sądzie w sprawie gospodarczej?

Jak napisać pismo procesowe by nie przegrać sprawy? Pytanie to ma dość kontrowersyjny wydźwięk. W końcu pisma procesowe to tylko (...)


Partnerzy
Profil Zaufany

Profil Zaufany

dzięki integracji z Węzłem Krajowym użytkownicy Ultima Ratio mogą uwierzytelniać swoją tożsamość za pomocą Profilu Zaufanego, Podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodu osobistego

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji

dzięki integracji z Węzłem Krajowym użytkownicy Ultima Ratio mogą uwierzytelniać swoją tożsamość za pomocą Profilu Zaufanego, Podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodu osobistego

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

koordynacja zespołu biegłych sądowych, opinie z zakresu rachunkowości, grafologii, techniki samochodowej, szacowania wartości nieruchomości i ruchomości oraz informatyki są wykonywane w terminie 10 dni od daty zlecenia i prezentowane w systemie Ultima Ratio

TPay
Causa Finita S.A.

Causa Finita S.A.

spółka pełniąca funkcję operatora Ultima Ratio, odpowiedzialna za kwestie organizacyjne, administracyjne, zarządzania i biznesowe

Zeto Rzeszów

Zeto Rzeszów

producent oprogramowania Ultima Ratio oraz aplikacji mobilnej sądu

Umownik