Chcesz wiedzieć, z kim podpisujesz umowy w Internecie? Poznaj e-podpis z Profilem Zaufanym

Chcesz wiedzieć, z kim podpisujesz umowy w Internecie? Poznaj e-podpis z Profilem Zaufanym

Nauczeni doświadczeniem naszych arbitrów, postanowiliśmy wprowadzić do oferty e-podpis Ultima RATIO. Pozwala on na zdalne zawieranie umów w formie dokumentowej. Forma ta jest zgodna z Rozporządzeniem EIDAS i co do zasady zrównana przez prawo z formą pisemną. Dzięki zaś przyłączeniu naszego systemu do Węzła Krajowego, cały proces jest prosty i bezpieczny. Przed podpisaniem umowy, strony muszą bowiem potwierdzić swoje dane przez Profil Zaufany. Już dziś każdy może podpisać w ten sposób dokument na stronie www.gov.pl. Zastosowana przez nas formuła zmienia jednak podpisywanie dokumentów w przyjemny, łatwy proces. A „przy okazji” pomaga wypromować arbitraż online.


Kwalifikowane pieczęci i znaczniki czasu

Pomysł na e-podpis podsunęła praktyka. W Ultima RATIO. strony prowadzą sprawy przez Internet. Dowody przedstawiane tą drogą dość łatwo było jednak podważyć. Kiedy tak się działo, opinie grafologiczne znacznie przedłużały czas i podnosiły koszty postępowań.

Własny e-podpis okazał się tutaj idealnym rozwiązaniem.

Dokumenty podpisywane w naszym systemie posiadają bowiem kwalifikowane pieczęci elektroniczne oraz kwalifikowane znaczniki czasu. Są też przez system automatycznie sprawdzane. Dlatego firmy, które prezentują je w sprawach arbitrażowych, mogą liczyć na jeszcze szybsze postępowania. Dokumentów takich nie da się bowiem ani podrobić, ani przerobić.

Z powyższych przyczyn zależy nam, aby w sprawach arbitrażowych online strony przedstawiały umowy podpisane w naszym systemie. Aby wykorzystywały nasz e-podpis do udzielania pełnomocnictw. Aby świadkowie podpisywali nim zeznania. Wkrótce w ten sposób zawierane będą ugody online przed naszymi mediatorami. 

Podpis kwalifikowany mało popularny

W umowach podpisywanych w naszym systemie strony nie muszą zawierać klauzul arbitrażowych. Chcielibyśmy jednak firmy do tego zachęcić.

Rynek oferuje już tak zwany kwalifikowany podpis elektroniczny, o jeszcze silniejszym skutku prawnym niż e-podpis Ultima RATIO. W praktyce jest on jednak mało przydatny. Posiadają go przede wszystkim księgowi, prawnicy i inni profesjonaliści. Łącznie około 200 tysięcy Polaków. Przeciętny Kowalski nie widzi jednak potrzeby, aby osobiście udawać się do specjalistycznej firmy, by go wyrobić.

Inaczej jest z Profilem Zaufanym.

Posiada go w Polsce prawie 15 milionów obywateli. Stanowi to 68% populacji w wieku produkcyjnym. 

Teraz mogą oni wykorzystać to narzędzie, by potwierdzić swoje dane przy zawieraniu takich umów, jak umowy: pożyczki, sprzedaży, zlecenia, o dzieło, współpracy, ubezpieczenia, agencyjne, o roboty budowlane, kontrakty menadżerskie, ugody a wkrótce umowy leasingu. Wszystkie te umowy można podpisać w naszym systemie.

Prawo nie wymaga, aby były one podpisywane własnoręcznie albo z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

E-podpis w ramach programu Bezpieczna Firma Ultima RATIO.

Staraliśmy się, aby podpisywanie umów było tak proste, jak to tylko możliwe.

Aby móc to zrobić, firma powinna nabyć subskrypcję programu arbitrażowego online dla firm: "Bezpieczna Firma Ultima RATIO." Następnie przedsiębiorca wysyła swojemu klientowi mail z linkiem do umowy. Aby ją podpisać, klient musi zalogować się do Profilu Zaufanego. Później podpisanie umowy ogranicza się do jednego kliknięcia.

Klient przedsiębiorcy nie musi ani zakładać konta, ani zostawiać swoich danych osobowych.

Czas trwania postępowania na poziomie 19 dni 

Średni czas trwania postępowania arbitrażowego w Ultima RATIO. utrzymuje się na poziomie 19 dni. W działającym zaś na zasadzie subskrypcji Elektronicznym Centrum Arbitrażu i Mediacji sprawy trwają około dwóch tygodni. Zgodnie z art. 1212 §1 Kpc wyrok sądu arbitrażowego, po nadaniu klauzuli wykonalności, ma moc wyroku sądu powszechnego. Klauzule wykonalności nadają sądy apelacyjne na posiedzeniach niejawnych.

Firmy zainteresowane nabyciem subskrypcji programu Bezpieczna Firma Ultima RATIO. zapraszamy do kontaktu.