Chęć zdobycia klientów czy instynkt odkrywcy? 3 powody, dla których prawnicy rejestrują konta w Ultima Ratio

Chęć zdobycia klientów czy instynkt odkrywcy? 3 powody, dla których prawnicy rejestrują konta w Ultima Ratio

Na naszej stronie internetowej znajduje się sekcja: „Zarejestrowani Prawnicy Ultima Ratio”. Widnieją na niej adwokaci i radcowie prawni, którzy przy rejestracji konta w naszym serwisie zaznaczyli odpowiednią opcję, dzięki czemu ich zdjęcia, opis praktyki zawodowej oraz dane do kontaktu zostały udostępnione wszystkim zainteresowanym. Dane z Google Analytics mówią, że to najpopularniejsza strona naszego serwisu. Wchodzi na nią więcej osób niż na stronę poświęconą taryfie opłat oraz liście arbitrów. Co motywuje prawników do zakładania kont i rekomendowania Ultima Ratio swoim klientom?


Łatwy dostęp do profesjonalnej pomocy

Listę prawników na naszej stronie internetowej sprawdzamy niemal codziennie. Z prawie wszystkimi jej uczestnikami kontaktujemy się bezpośrednio by podziękować i zaproponować okolicznościowego newsa w naszych mediach społecznościowych. Lista stanowi dla nas znak, że elektroniczny arbitraż zdobywa popularność, a strony postępowań arbitrażowych mają łatwy dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej. Kwestie te są na tym etapie niezwykle ważne. Ultima Ratio to w końcu pierwszy, w pełni elektroniczny sąd arbitrażowy w naszym kraju. 

Chcą być w centrum przemian

Motywy, jakimi kierują się prawnicy przy zakładaniu kont w naszym systemie, są rozmaite.

Duża część z nich dzieli naszą pasję, jeżeli chodzi o strategiczną zmianę. Są zafascynowani pisaniem pism procesowych na platformie elektronicznej. Intryguje ich możliwość korespondowania z arbitrem na czacie sprawy - w czasie rzeczywistym, z poziomu telefonu komórkowego. Mają świadomość, że robią rzeczy, które nigdy wcześniej nie były możliwe. Sądy online postrzegają jako pierwszy, wielki skok technologiczny w sądownictwie. Chcą być w centrum zachodzących przemian.

Nowa nisza do zagospodarowania

Inni z kolei widzą w Ultima Ratio nowy rynek, który chcieliby zagospodarować. Orientują się, że elektroniczny arbitraż oferuje przedsiębiorcom korzyści, o jakich firmy w innych sądach mogłyby jedynie pomarzyć. Ostateczny wyrok w 3 tygodnie? Wyłącznie online? Bez świadków, listów poleconych i stania w korkach w drodze na rozprawy? Zaoferowanie klientom takich udogodnień to szansa na nowe zlecenia. Nowa, niesamowita nisza do zagospodarowania! 

Lepsza obsługa klientów

Trzecia grupa to prawnicy pragmatyczni. Nie pobierają aplikacji mobilnej Ultima Ratio, a pisma procesowe woleliby sporządzać w edytorze tekstu. Są jednak w pełni świadomi nieuchronności zmian. Z uwagi na zawodową nieufność - normalną w przypadku dużych zmian technologicznych na dojrzałym rynku - chcieliby najpierw „przetestować” Ultima Ratio w wybranych obszarach działania swoich klientów. Przede wszystkim tam, gdzie zawiera się dużą ilość powtarzalnych umów z masowym kontrahentem. Niezapłacone faktury są w takim wypadku dla ich klientów sporym problemem. Sądy powszechne działają zaś tak powolnie, że ryzyko związane z korzystaniem z nowego rozwiązania klient i tak z zamkniętymi oczyma zaakceptuje.

Pozytywne doświadczenia

Niezależnie jednak od tego, czy w nowych rozwiązaniach prawnicy szukają skuteczności, nowoczesności, wygody czy niższych kosztów, w Ultima Ratio niewątpliwie to znajdują. Mec. Piotr Rosłon z kancelarii Sawaryn i Partnerzy w wywiadzie dla Gazety Prawnej z dnia 24 czerwca 2020 r. tak opisuje swoje doświadczenia z naszym Sądem:

„Wszystko przebiegło nadzwyczaj sprawnie. To wygodne, że mogłem sądowi po prostu przesłać film z placu budowy i dołączyć zdjęcia pokazujące stan budynku. Zawnioskowany przeze mnie świadek, konstruktor, przedstawił pisemne oświadczenie na temat możliwości wykonania prac. Dużym plusem jest na pewno bezpośredni kontakt z arbitrem. Pewne braki formalne uzupełniłem w ciągu jednego dnia, podczas gdy normalnie sama wymiana pism trwałaby tygodniami”.

Sprawa rzeczywiście trwała zaledwie kilka tygodni, podczas gdy w sądzie powszechnym ciągnęłaby się co najmniej dwa lata, zważywszy na stopień skomplikowania materiału dowodowego. Wszystko odbyło się online, z wykorzystaniem zdjęć, filmów i korespondencji na czacie sprawy. Klient otrzymał ostateczny wyrok, który - po uzyskaniu klauzuli wykonalności - może oddać do komornika.

Trudno dotrzymać terminów

Do czego prawnikom w Ultima Ratio trudno jest się jednak przyzwyczaić? Największe wyzwanie stanowi konieczność sprostania tempu pracy arbitra. Jeżeli ten ma do pełnomocnika jakieś pytania albo potrzebuje jakiegoś dodatkowego dokumentu, wyznacza stronie na odpowiedź krótki termin: 3 dni robocze. Aby pełnomocnicy mogli odpowiadać tak sprawnie, w nowej wersji aplikacji mobilnej Sądu, która wejdzie do sklepów już w najbliższych dniach, o każdej wiadomości na czacie sprawy użytkownik otrzyma powiadomienie push.

Dziękujemy prawnikom zarejestrowanym w Ultima Ratio i do zobaczenia na profilu sprawy! Gdybyś chciał dowiedzieć się więcej o tym, jak założyć konto w naszym systemie i uwidocznić swoje dane kontaktowe na Liście Zarejestrowanych Prawników Ultima Ratio, kliknij tutaj

Pomocny dodatek:

Arbitraż - praktyczne informacje, o których należy wiedzieć:

  • Po zawarciu umowy z zapisem na sąd polubowny, żadna z jej stron nie może się z arbitrażu wycofać. Zapis arbitrażowy jest w tym wypadku traktowany tak samo, jak inne, istotne zapisy umowy - na przykład dotyczące ilości towaru albo ceny
  • W razie sporu, zamiast do sądu powszechnego, pozew należy złożyć do sądu arbitrażowego. Artykuł 1165 §1 K.p.c. nie pozwala na skierowanie go do sądu państwowego.
  • Procedura arbitrażowa jest wiążąca dla obydwu stron i pozwany - nawet, gdyby po drodze zmienił zdanie - także nie może żądać "przeniesienia sprawy" do sądu państwowego
  • Sąd arbitrażowy prowadzi postępowanie niezależnie od tego, czy pozwany decyduje się brać w nim udział, czy nie
  • Zgodnie z art. 1212 K.p.c., wyrok sądu arbitrażowego ma moc prawną wyroku sądu państwowego po nadaniu mu klauzuli wykonalności
  • Wnioski o klauzulę wykonalności rozpoznają sądy apelacyjne na posiedzeniach niejawnych.
  • Wnioski mogą zostać oddalone jedynie w przypadku rażącego naruszenia prawa. Statystyki mówią, że ma to miejsce w mniej, niż 5% przypadków i powoduje, że sprawa trafia z powrotem do arbitrażu w celu skorygowania błędów i wydania prawidłowego wyroku
  • Po otrzymaniu wyroku z klauzulą wykonalności, stanowi on tytuł egzekucyjny i można na jego podstawie rozpocząć egzekucję komorniczą