Mają wyrok arbitrażowy, czekają na klauzulę wykonalności. Prof. Gołaczyński zdradza, jak przygotować wniosek

Mają wyrok arbitrażowy, czekają na klauzulę wykonalności. Prof. Gołaczyński zdradza, jak przygotować wniosek

Nasz zespół stara się być na bieżąco ze sprawami o nadanie klauzul wykonalności wyrokom Ultima Ratio. O naszych spostrzeżeniach rozmawiamy z sędzią Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Panem Prof. dr hab. Jackiem Gołaczyńskim, Przewodniczącym Rady Naukowej „Ultima Ratio”. Pan Profesor zwraca uwagę na kilka prostych zabiegów, które mogą znacznie przyspieszyć rozpoznanie wniosków klauzulowych.


Zapisy w formie dokumentowej

Przede wszystkim, często zdarza się, że zapisy na Ultima Ratio strony uzgadniają w formie dokumentowej, a nie „zwykłej” pisemnej. Ma to miejsce wówczas, gdy umowa, w której taki zapis się znajduje, zawierana jest w drodze wymiany korespondencji mailowej, poprzez odwołanie do ogólnych regulaminów sprzedaży a nawet SMS-y. 

Taka praktyka jest oczywiście zgodna z prawem w umowach pomiędzy przedsiębiorcami.

Niemniej, art. 1213 §1 Kpc stanowi, że do wniosku o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu arbitrażowego należy dołączyć również… oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony jego odpis. 

Pełnomocnicy w konsternacji

W rezultacie Sądy Apelacyjne często wzywają pełnomocników do uzupełnienia braków formalnych wniosków poprzez przedstawienie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu zapisu na sąd polubowny. Wezwania takie wprowadzają pełnomocników w konsternację. Dokumentowa forma zapisu jest bowiem najczęściej plikiem komputerowym. Przedstawienie jego „oryginału” wydawałoby się zatem trudne, jeżeli nie niemożliwe…

Dołącz dysk USB

Pan Profesor uważa jednak, że wcale tak nie jest! Wprost sugeruje, aby w tej sytuacji do wniosku dołączyć również informatyczny nośnik danych (np. USB) z „oryginałem” zapisu arbitrażowego zawartego w formie dokumentowej. Podpowiada też, by sam zapis wydrukować i poświadczyć za zgodność z oryginałem. Zamiennie, możliwe jest również i takie rozwiązanie, w którym zapis w formie dokumentowej uwierzytelnia notariusz. Oczywiście, jego poświadczenie należy dołączyć do wniosku. 

Oddajmy głos Panu Profesorowi, który bardziej szczegółowo omówi to zagadnienie (obejrzenie materiału zajmie Ci około 8 minut).

 

 

Tytuł wykonawczy od razu

Niezależnie od powyższego, ponownie zwracamy uwagę, aby we wniosku o klauzulę wykonalności sformułować żądanie doręczenia tytułu wykonawczego. Jest nim w tym wypadku postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności trwale połączone z odpisem wyroku. 

Wydawałoby się to oczywiste, niemniej w nowelizacji Kpc z 2011 roku wyrok arbitrażowy przestano nazywać „tytułem egzekucyjnym”, przez co sekretariaty sądów apelacyjnych nie zszywają nieraz postanowień klauzulowych z wyrokami zgodnie z §221 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, oczekując w tym zakresie na odrębny wniosek wierzyciela. Jeżeli jednak odpowiednie żądanie zawarte zostanie już we wniosku o klauzulę wykonalności, jest większa szansa, że tytuł wykonawczy otrzymamy od razu.

Postanowienie skuteczne z chwilą wydania

Wreszcie, należy pamiętać, że zgodnie z art. 360 w związku z art. 13 §2 Kpc, postanowienia z chwilą ogłoszenia (albo podpisania) stają się skuteczne. Podlegają więc wykonaniu bez potrzeby oczekiwania na uprawomocnienie się. Najlepiej zwrócić na to uwagę w treści wniosku. Dobrym sposobem jest zawarcie żądania doręczenia tytułu wykonawczego niezwłocznie po wydaniu postanowienia. Dłużnik, któremu doręczono przecież wniosek i który był stroną postępowania klauzulowego, może w zażaleniu do innego składu Sądu Apelacyjnego wnieść o wstrzymania jego wykonalności (art. 396 Kpc w związku z art. 13 §2 Kpc.).

Unikaj przewlekłości

Uwzględnienie powyższych uwag minimalizuje ryzyko, że wniosek o klauzulę wykonalności dla wyroku Ultima Ratio będzie miał braki formalne. Dzięki temu unikniesz przewlekłości i otrzymasz tytuł wykonawczy w pierwszym możliwym terminie.

Uwaga: poniżej znajdziesz gotowy projekt wniosku o klauzulę wykonalności wyrokowi Ultima Ratio, zgodny z powyższymi wskazówkami. Możesz go pobrać i wykorzystać.

 

Całą rozmowę z Panem Prof. Jackiem Gołaczyńskim, do której będziemy jeszcze wracać w kolejnych wpisach naszej Akademii, znajdziesz TUTAJ.