Prosty sposób na komunikację w sprawie sądowej

Prosty sposób na komunikację w sprawie sądowej


Nadmierny formalizm i brak informacji zwrotnej o stanie sprawy to jedne z największych problemów wymiaru sprawiedliwości. Po wniesieniu pozwu do sądu powszechnego sprawa trafia na półkę. Z sekretariatem trudno się skontaktować. Aby pismo sądowe dotarło do strony, najpierw zleca się asystentowi  jego przygotowanie, następnie pismo czeka na podpis sędziego by następnie trafić do osób zajmujących się wysyłką listów poleconych. Często już sama taka operacja trwa ponad tydzień. Jak w Ultima Ratio unikamy tych wszystkich niedogodności?

Ponieważ koncepcja naszego procesu oparta jest na pomyśle wirtualnej sali sądowej, zdecydowaliśmy się na zastosowanie dobrze dziś znanego i ogromnie wygodnego rozwiązania – czatu internetowego dla sprawy.

Czat jest narzędziem prostego kontaktu arbitra ze stronami oraz stron między sobą. Po wniesieniu sprawy arbiter wita na nim strony a po zapoznaniu się z pozwem albo odpowiedzią na pozew ma możliwość poprosić je o dodatkowe wyjaśnienia. Za pośrednictwem czatu arbiter ustala termin ewentualnej telekonferencji by przesłuchać świadka albo uzgadnia szczegóły dotyczące dowodu z opinii biegłego. Do czatu mają też dostęp biegli sądowi powołani w sprawie. To właśnie za jego pośrednictwem odpowiadają na pytania i zarzuty co do prezentowanych opinii.

Strony „rozmawiają” więc na czacie tak, jak to ma miejsce podczas posiedzenia w rzeczywistej sali sądowej.

To jednak nie wszystko – dzięki czatowi strony mają stały dostęp do informacji zwrotnej o stanie sprawy. Mogą w każdej chwili zapytać arbitra czy ten ma wobec nich jakieś dodatkowe oczekiwania, kiedy mogą spodziewać się orzeczenia, etc. Wreszcie – na czacie strony mogą prowadzić rozmowy ugodowe, dyskutować, przedstawiać argumenty i wyjaśnienia.

Jak technicznie działa czat?

Czat jest przypisany wyłącznie jednej sprawie. Strony mogą z niego skorzystać zamiast komunikować się z przeciwnikiem za pośrednictwem firmowych maili czy telefonów komórkowych. Jest aktywny od momentu wniesienia sprawy i działa w czasie rzeczywistym. Oznacza to możliwość prowadzenie dyskusji jak za pośrednictwem zwykłego komunikatora internetowego.

Nasz czat podobnie zresztą wygląda. Jest umieszczony w poręcznym miejscu, po prawej stronie profilu sprawy.
W przypadku bardziej gorących dyskusji można go oczywiście rozwijać. Kiedyś – jeżeli rzeczywistość pokaże, że jest taka potrzeba – czat otrzyma funkcję rozmów wideo. Na razie jest jawny dla wszystkich uczestników danej sprawy. Nie można więc za jego pośrednictwem dyskutować z innym uczestnikiem sprawy w tzw. trybie „prywatnym”. Nie można również cofać czy usuwać wpisów.

Oczywiście, cały czat będzie archiwizowany i wszyscy użytkownicy będą mieć do niego natychmiastowy dostęp.

W aplikacji mobilnej Ultima Ratio czat ma również funkcję powiadomień „push”. Dzięki temu o otrzymywanych wiadomościach użytkownicy dowiadują się bez potrzeby otwierania aplikacji.