Karolina Pazdan

Karolina Pazdan

Adwokat
Adwokat Karolina Pazdan ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej z zakresu prawa spółek, rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, a następnie po zakończonej aplikacji zwieńczonej zdanym egzaminem adwokackim została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Adwokat Karolina Pazdan doświadczenie zawodowe oraz niezbędne umiejętności do wykonywania zawodu adwokata wyniosła z wieloletniej praktyki, którą odbyła dzięki współpracy z jedną z wiodących kancelarii na Podkarpaciu. Współpraca ta umożliwiła adwokat Karolinie Pazdan wypracowanie wysokich standardów pomocy prawnej w takich dziedzinach prawa, jak: prawo cywilne i rodzinne, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne oraz prawo pracy. Adwokat Karolina Pazdan jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa spółek.