Monika Orłowska

Monika Orłowska

Radca
Kancelaria prawna radcy prawnego Moniki Orłowskiej specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rodziny na każdym etapie jej trwania i rozwoju. Począwszy od momentu jej powstania (zawarcie małżeństwa, wybór małżeńskich ustrojów majątkowych), poprzez kolejne etapy rozwoju (zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, ochrona majątku, nieruchomości, zasiedzenie, darowizny, zobowiązania), aż po etap zmiany pokoleniowej (testamenty i postępowanie spadkowe). Po studiach prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim Monika Orłowska ukończyła aplikację prokuratorską i przez kilka lat pełniła obowiązki prokuratora. Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego. Jest także certyfikowanym mediatorem. Od roku 2010 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Od 2011 członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie; obecnie jako adwokat niewykonujący zawodu.