Adam Soszyński

Adam Soszyński

Radca
Jestem radcą prawnym zarządzającym gdyńskim biurem Kancelarii Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy.

Świadczę pomoc prawną z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz szeroko rozumianego prawa kontraktowego przy realizacji inwestycji budowlanych w tym inwestycji realizowanych przez zamawiających publicznych również współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W zakres ten wchodzi również obsługa prawna postępowań przetargowych i kontraktów na dostawy oraz usługi w reżimie prawa zamówień publicznych. Świadczę usługi zarówno na rzecz Zamawiających jak i Wykonawców.

Posiadam wieloletnie doświadczenie procesowe w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Krajowa Izbą Odwoławczą w Warszawie i sądami arbitrażowymi.

https://www.linkedin.com/in/adam-soszynski/