Maria Widłak

Maria Widłak

Radca
Radca prawny z 20-letnim doświadczeniem w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego oraz na rzecz osób fizycznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku: Prawo. Doradztwo prawne i prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, zamówień publicznych, prawa bankowego, prawa budowlanego, umów handlowych, roszczeń odszkodowawczych. Specjalizacja w obsłudze prawnej realizowanych kontraktów budowlanych i prac projektowych (infrastruktura kolejowa, lotniskowa i drogowa), w tym inwestycji realizowanych na podstawie procedur FIDIC. Mediator, wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Mediator wpisany na listę mediatorów Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.