Aleksandra Gajdeczka

Aleksandra Gajdeczka

Adwokat
Adw. Aleksandra Gajdeczka zdobywanie doświadczenia rozpoczęła już w trakcie studiów, pracując w renomowanej spółce z branży energetycznej. Następnie praktykowała w Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, organach ścigania, a następnie w kancelariach adwokackich. Pani Mecenas zdobywała także doświadczenie zawodowe, pracując jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach. Praca początkowo w Prokuraturze, a następnie w Sądzie pozwoliła jej na spojrzenie na problemy prawne od innej strony, niż ta, która była dotychczas znana z racji wykonywania zawodu prawnika. Adw. Aleksandra Gajdeczka wykonuje również funkcję mediatora w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych (mediacje sądowe i pozasądowe).