ŁUKASZ LEWANDOWSKI

ŁUKASZ LEWANDOWSKI

Adwokat
Adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prawo oraz stosunki międzynarodowe) oraz University of Pennsylvania Carey Law School w Filadelfii. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Syndyk, zarządca oraz nadzorca sądowy w wielu postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Audytor antykorupcyjny zgodnie z normą ISO 37001:2016. Wykładowca akademicki w ramach studiów Executive Master of Business Administration (MBA). W ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości, na zlecenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu prowadził w całej Polsce szkolenia dla sędziów oraz pracowników sądów z zakresu wdrożenia e-Protokołu. Autor monografii z zakresu ochrony danych osobowych oraz wielu artykułów w czasopismach branżowych (np. Kwartalnik Doradcy Restrukturyzacyjnego, Palestra). Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego praz procedury cywilnej.