TOMASZ WOLNY-DUNST

TOMASZ WOLNY-DUNST

Radca
Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Absolwent wydziału prawa i administracji (Uniwersytet Gdański), zarządzania jakością (Uniwersytet Morski w Gdyni) i politologii oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami informatycznymi . Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych instytucjach finansowych jak General Electric Company i Ergo Group oraz w wiodących w Polsce firmach windykacyjnych . Posiada interdyscyplinarne doświadczenie prawniczo – biznesowe. Autor szkoleń i artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach branżowych oraz w portalach informacyjnych. W swojej praktyce stara się skupiać na prawie cywilnym, a w szczególności na zagadnieniach związanych z windykacją i odzyskiwaniem należności – tak na drodze sądowej jak i polubownej.