Rafał Bąbka

Rafał Bąbka

Arbiter
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Notariusz w Warszawie od 2009 roku. Członek Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Zastępca Prezesa "Ultima Ratio" Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.