AGNIESZKA STACHOWICZ

AGNIESZKA STACHOWICZ

Radca
Jestem prawnikiem korporacyjnym który wspiera przedsiębiorców we wszelkich obszarach prawa niezbędnych do prawidłowego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, w sferze compliance i corporate governance oraz w zakresie spraw związanych z ryzykiem regulacyjnym i kontraktowym. Sprawię, że Twoja firma będzie wyposażona w narzędzia i rozwiązania prawne umożliwiające realizację Twoich celów w skuteczny, komercyjnie opłacalny i zgodny z prawem sposób