Bartosz Lubasiński

Bartosz Lubasiński

Radca
Mec. Lubasiński od 2013 roku przynależy do Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu umów gospodarczych, roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej oraz szeroko pojętym prawem nieruchomości, a także obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Arbiter jednego z sądów arbitrażowych we Wrocławiu.