Przemysław Franus

Przemysław Franus

Mediator
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aplikację adwokacką odbywał w latach 2016 – 2018 przy Rzeszowskiej Izbie Adwokackiej. W 2018 r. zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Rzeszowskiej Izby Adwokackiej. Zajmuje się między innymi sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu szkód komunikacyjnych, szkód powstałych w związku z uszkodzeniem ciała i powstaniem uszczerbku na zdrowiu. Ukończył szkolenie: „Szkoła Mediatorów” przy Ośrodku Mediacyjnym przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie. Jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Specjalizuję się przede wszystkim w mediacjach cywilnych i gospodarczych.