JUSTYNA HAJDUGA-ZIELEŃ

JUSTYNA HAJDUGA-ZIELEŃ

Mediator
Radca prawny. Mediator. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbyła także roczne studia we Włoszech – Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. 
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się prawem cywilnym, gospodarczym, bankowym, prawem zamówień publicznych. Ponadto interesuje się tematyką dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych. 
Ukończyła szkolenie pn. Szkoła Mediatorów w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie. Wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji cywilnych w tym mediacji rodzinnych.