Aleksandra Hałabiś

Aleksandra Hałabiś

Mediator
Radca Prawny. Prowadzi działalność na rynku usług prawniczych od 2014 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 1999 r. w trakcie studiów prawniczych, praktykując w lubelskich i rzeszowskich kancelariach prawnych, następnie w trakcie aplikacji sędziowskiej, współpracując z podmiotami prawnymi. W latach 2007 – 2014 pracowała w Sądach Rejonowych oraz w Sądzie Okręgowym. W roku 2017 r. decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie została wpisana na listę stałych mediatorów. Prowadzi mediacje w sprawach konsumenckich. Specjalizuje się również w mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.