Jarosław Czarnecki

Jarosław Czarnecki

Arbiter
"Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikacje notarialną i asesurę odbywał w latach 1983–1988 – i do dziś jest czynnym zawodowo notariuszem. Po szkoleniu spełniającego standardy Społecznej Rady ds. Alternatywnego Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, po odbyciu szeregu innych szkoleń z dziedziny mediacji, rozpoczął działaność mediatora. W 2012 roku został wpisany na Listę Mediatorów Stałych Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej a w 2016 roku na listę Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga i w 2017 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku. Prowadzi szeroką praktykę w zakresie mediacji kierowanych przez sądy jak również mediacji umownych. Jest współautorem opracowywanego w Ministerstwie Sprawiedliwości podręcznika o pisaniu ugód."