Tomasz Kowalczyk

Tomasz Kowalczyk

Radca
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Właściciel Kancelarii Prawno-Mediacyjnej SALVO IURE. Analityk prawny, inspektor ochrony danych oraz specjalista ds. prawnych w administracji samorządowej oraz podmiotach prywatnych. Specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa: prawo ustrojowe, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo rodzinne oraz prawo alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Od grudnia 2018 r. wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych, pracowniczych oraz administracyjnych. Od grudnia 2021 r. mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.