Jacek Krzysztof Daleszyński

Jacek Krzysztof Daleszyński

Arbiter
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 - notariusz w Szczecinie. Wiceprezes Izby Notarialnej w Szczecinie kadencji 2018-2021. Od 2018 – Kierownik Szkolenia Aplikantów Notarialnych Izby Notarialnej w Szczecinie. Zainteresowania badawcze: zobowiązania, prawo rzeczowe, prawo lokalowe, prawo o notariacie. Współautor publikacji: „Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty” pod redakcją: dr Andrzeja Rataja, dr Andrzeja Jana Szereda, Wydawnictwo C.H. Beck 2017 (Warszawa), „Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie”, pod redakcją: dr Andrzeja Jana Szereda, Wydawnictwo C.H. Beck 2019 (Warszawa).