Rafał Jabłoński

Rafał Jabłoński

Arbiter
Rafał Jabłoński, ur. w 1975 r, notariusz w Łodzi, członek SNRP. Z notariatem związany od 1996 roku. Po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2001 roku i dalszej praktyce w kancelarii notarialnej Katarzyny Borten odbył aplikację notarialną i pełną asesurę notarialną, a po zdanym w 2010 roku egzaminie notarialnym został powołany na stanowisko notariusza w Łodzi. W latach 2006-2007 na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego odbył podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Funduszami Unii Europejskiej prowadzone przez Katedrę Prawa Europejskiego. W 2015 roku uzyskał także uprawnienia mediatora. Od 2018 roku jest członkiem Rady Izby Notarialnej w Łodzi i członkiem Zespołu Wizytacyjnego Izby Notarialnej w Łodzi, a także prowadzi zajęcia dydaktyczne dla aplikantów notarialnych Izby łódzkiej. Do szczególnych zainteresowań prawniczych zalicza prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo przedsiębiorców, zagadnienia ekonomiczno-prawne. Pasjonat golfa i brydża