ROBERT MIKULSKI

ROBERT MIKULSKI

Radca
Partner Zarządzający Kancelarii Brillaw. Doświadczenie zdobywał w Rządowym Centrum Legislacji, Kancelarii Premiera, URM oraz Ministerstwie Finansów. Od 2006 roku zaangażowany w kluczowe projekty modernizacyjne w Polsce o wartości ponad 5 mld EUR. Aktywnie uczestniczy w biznesach w obszarze blockchain, IT, gier, subskrypcje i circular economy, reklamy oraz energetyki. Jest pełnomocnikiem wielu inwestorów krajowych i zagranicznych w kluczowych sporach prowadzonych przez nich przed sądami cywilnymi, administracyjnymi i Urzędem Zamówień Publicznych. Prezes Związku Firm Biotechnologicznych BIOFORUM. Członek Zarządu Stowarzyszenia Polski Wodór. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Warszawskiej Izby Gospodarczej. Trener mentalny i praktyk podejścia "human touch" w biznesie. Wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.