Aneta Leszczyńska

Aneta Leszczyńska

Arbiter
Absolwentka prawa na Uniwersytecie  Warszawskim w roku 1996, podjęła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego tego Uniwersytetu. 3 lata później, po ukończeniu aplikacji sądowej w Warszawie, podjęła pracę jako asesor w wydziale cywilnym, aby w 2002 roku zostać powołaną na sędziego sądu rejonowego. W 2005 roku zrzekła się stanowiska sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia i w tym samym roku została powołana na notariusza, który to zawód wykonuje do dziś w kancelarii notarialnej w Warszawie. W Ultima Ratio Pierwszym Elektronicznym Sądzie Polubownym przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej pełnie funkcję Zastępcy Prezesa