Piotr Marquardt

Piotr Marquardt

Arbiter
Od 2011 roku notariusz w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracował jako wykładowca akademicki na uczelniach państwowych i prywatnych, prowadzi wykłady na aplikacji radcowskiej i notarialnej oraz wykłady na studiach podyplomowych z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, autor i współautor szeregu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym między innymi monografii Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców oraz Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce notarialnej. W ramach działalności społecznej - prezes Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.