Anna Musiał

Anna Musiał

Arbiter
Absolwentka prawa na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Prawa i Administracji. Odbyła aplikację arbitrażową w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Katowicach. Była asesorem w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej. W latach 1991-1993 sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej w Wydziale Gospodarczym i Upadłościowym. W latach 1993 -2005 sędzia Sądu Rejonowego w Wadowicach - Przewodnicząca Wydziału Gospodarczego i Upadłościowego Sądu Rejonowego w Wadowicach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania małymi i średnimi firmami na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2005 roku notariusz w Wadowicach oraz stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Krakowie