Elżbieta Sławińska

Elżbieta Sławińska

Arbiter
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Notariusz od 1999 r. prowadzi własną kancelarię notarialną w Stargardzie. Ukończyła specjalistyczne kursy z zakresu mediacji cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Od 2014 r. pełni funkcję mediatora skupionego w Ośrodku Mediacyjnym przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie; wpisana na Listę Mediatorów Stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie. Od 2016 r. członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Arbiter „Ultima Ratio” Pierwszego Polubownego Sądu Elektronicznego w Warszawie przy SNRP. Obszar zainteresowania w dziedzinie prawa – szeroko pojęte prawo cywilne, w tym prawo gospodarcze.