Anna Sota

Anna Sota

Arbiter
" Ukończyła wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1996 roku z wynikiem bardzo dobry. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem profesora Tadeusza Erecińskiego w katedrze postępowania cywilnego. Odbyła aplikację i asesurę w Izbie Notarialnej w Warszawie i 2002 roku otrzymała nominację na notariusza. Uczestniczka wielu szkoleń i praktyk organizowanych przez Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada uprawnienia mediatora.