Olga Szczęsna

Olga Szczęsna

Arbiter
Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, a następnie odbyła aplikację sądową. Była asesorem i sędzią Sądu Rejonowego, głównym specjalistą w Departamencie Prawnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Notariusz w Łodzi