Tamara Żurakowska

Tamara Żurakowska

Arbiter
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikację notarialną oraz asesurę odbyła w Państwowym Biurze Notarialnym w Krakowie oraz w Kancelarii Notarialnej Andrzeja Urbanika w Krakowie. Notariusz w Warszawie od 1996 roku. Członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie kilku kadencji. Wieloletni wykładowca na aplikacji notarialnej prowadzonej przez Rady Izb Notarialnych w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Lublinie. Wykładowca w latach 2012-2017 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współautor komentarza "Ustrój notariatu; komentarz do art.1-78d Prawa o notariacie".