Robert Szczepanek

Robert Szczepanek

Radca
Założyciel Causa Finita, kancelarii zajmującej się między innymi obsługą prawną deweloperów nieruchomości komercyjnych oraz sieci handlowych. Członek Polskiej Rady Centrów Handlowych oraz Międzynarodowej Rady Centrów Handlowych (ICSC), członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Partner merytoryczny portalu www.retailnet.pl, autor wielu publikacji w mediach branżowych, poświęconych nieruchomościom komercyjnym, sieciom handlowym a także sądownictwu arbitrażowemu.