Robert Szczepanek

Robert Szczepanek

Radca
Założyciel Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm, kancelarii specjalizującej się w obsłudze prawnej deweloperów nieruchomości komercyjnych oraz sieci handlowych. Założyciel stowarzyszenia Unia Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych, członek Polskiej Rady Centrów Handlowych oraz Międzynarodowej Rady Centrów Handlowych (ICSC). Partner merytoryczny portalu www.retailnet.pl, autor wielu publikacji w mediach branżowych poświęconych nieruchomościom komercyjnym. Pomysłodawca i współzałożyciel „Ultima Ratio” Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.