Łukasz Błaszczak

Łukasz Błaszczak

Arbiter
Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak - pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu publikacji naukowych, na które składają się monografie, komentarze oraz artykuły. Prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji. Kierownik Centrum Mediacji i Arbitrażu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 2023 roku redaktor naczelny kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Wspólnik spółki prawniczej z siedzibą we Wrocławiu