PIOTR CELIŃSKI

PIOTR CELIŃSKI

Arbiter
Absolwent Kolegium Międzyoobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach których ukończył prawo oraz stosunki międzynarodowe. Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sporach sądowych i arbitrażowych, szczególnie w sprawach dotyczących inwestycji budowlanych, w tym również tych realizowanych w oparciu o wzorce FIDIC. Biegle włada językiem angielskim.