ANTONI ŻUKOWSKI

ANTONI ŻUKOWSKI

Arbiter
Adwokat (Izba Adwokacka w Warszawie) specjalizujący się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych; doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu postępowania cywilnego dotyczącą związków postępowania egzekucyjnego z prawem konstytucyjnym. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. Główne dziedziny zainteresowań naukowych to postępowanie cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.