ANNA BEK

ANNA BEK

Radca
Radca prawny, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od stycznia 2013 roku jestem członkiem OIRP w Rzeszowie. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywałam pracując w rzeszowskich kancelariach prawnych. Posiadam praktykę w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, rynku nieruchomości. W kancelarii zajmuję się obsługą prawną deweloperów nieruchomości komercyjnych, analizą umów występujących w obrocie gospodarczym dotyczących nieruchomości, opiniuję istotne dla inwestora lub najemcy zagadnienia prawne a także prowadzę sprawy sądowe korzystając z doświadczenia i znajomości specyfiki stosunków prawnych między wynajmującym a najemcą oraz biznesowej specyfiki branży.