Karolina Korbecka

Karolina Korbecka

Radca
Wykonuje zawód radcy prawnego od lipca 2016 r. W 2004 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego pod tytułem „Umowa faktoringu w prawie polskim na tle faktoringu międzynarodowego”. W okresie studiów pracowała społecznie w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ w Sekcji Prawa Pracy. Następnie odbyła aplikację sądową w Rzeszowie, a w 2007 r. zdała egzamin sędziowski. W latach 2007-2016 pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, a następnie w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. W marcu 2017 r. ukończyła „Szkołę Mediacji”; jest mediatorem stałym oraz mediatorem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.