Jan Maciejko

Jan Maciejko

Adwokat
Adwokat, specjalizuje się w prawie administracyjnym, nieruchomości i administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących działalności podmiotów gospodarczych, w tym związanych z zakładaniem i przekształcaniem spółek, bieżącym doradztwem prawnym, uzyskiwaniem zezwoleń i koncesji oraz prowadzeniem sporów sądowych. Ponadto, doradza klientom w zakresie komercjalizacji nieruchomości wielolokalowych, w tym także w zakresie dotyczącym lokatorów komunalnych. Jan Maciejko odbywał aplikację pod patronatem adwokata Michała Bielskiego, a ponadto czynnie uczestniczy w samorządzie adwokackim izby warszawskiej. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.