Tomasz Cudnoch

Tomasz Cudnoch

Radca
Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zdaniu egzaminu radcowskiego zostałem wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu . Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte przy obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego. Moją Kancelarię cechuje wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług prawnych, terminowość, rzetelność oraz kreatywne podejście do przedstawianych przez klientów problemów. Prowadząc własny biznes lepiej rozumiem potrzeby moich Klientów. Zamiast teoretycznych analiz, koncentruję się na dostarczeniu moim Klientom sprecyzowanych i praktycznych rozwiązań umożliwiających realizację ich celów biznesowych. Każdą bowiem sprawę rozpatruję w równym stopniu pod kątem prawnym, jak i biznesowym. Moja Kancelaria dba o to, by każdy Klient miał poczucie bezpieczeństwa i świadomość, iż swoje sprawy powierzył w ręce profesjonalisty.