Iwo Fisz

Iwo Fisz

Radca
Specjalizuję się w prawie administracyjnym, prawie nieruchomości i urządzeń przesyłowych. W codziennej praktyce zajmuję się głównie doradztwem w zakresie urządzeń przesyłowych, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami oraz obrotem gruntami rolnymi i ich zagospodarowaniem. Jestem stałym mediatorem przy Sądach Okręgowych w Toruniu i Bydgoszczy. W latach 2013-2018 byłem członkiem pozaetatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Współpracuję z Wydawnictwem C.H. Beck jako ekspert w zakresu gospodarki nieruchomościami. Jestem autorem licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Obecnie, przygotowuję rozprawę doktorską z zakresu postępowania administracyjnego.